Wist JIJ dat? Is er een definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 90

Er zijn veel mensen die we herinneren om hun vreselijke daden of woorden. Mensen die ik in ieder geval niet kan volgen, niet kan begrijpen hoe ze tot bepaalde daden of uitspraken kwamen en misschien wil ik ook geen eens een poging doen om ze te begrijpen. Sommige dingen mogen onbegrepen blijven.

Neem Hitler en zijn volgelingen, ondanks dat ik de tijdsgeest waaronder dit kon ontstaan begrijp, zal ik nooit kunnen begrijpen hoe wreed mensen kunnen worden. Ethische en professionele bezwaren werden aan de kant geschoven om afschuwelijke experimenten uit te voeren.

Wetenschappelijke ontwikkelingen aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw, zoals en farmacologie, maakten dat men menselijke experimenten noodzakelijk vond om vooruit te kunnen komen. Vrijwel overal in Europa werden experimenten uitgevoerd, vaak zonder toestemming, op arme mensen in ziekenhuizen, geesteszieken of kolonialen. Dokters gingen bepalen wie “nuttig” en “onnuttig” was. Met dit soort experimenten hoopten dokters op een wetenschappelijke doorbraak, een kans op eeuwige roem. De eed van Hippocrates werd gemakkelijk opzijgeschoven.

Tegenwoordig moeten experimenten eerst worden uitgevoerd op weefsel, dan op dieren en daarna volgt pas een steekproef op gezonde personen, en ten slotte op zieke mensen.

Deze hele procedure kost tijd, ontzettend veel tijd: tussen het eerste idee van de onderzoeker en het eindresultaat liggen soms decennia.

In de huidige tijd kunnen we ons ook niet meer voorstellen dat er ooit nog van dit soort medische experimenten zullen plaats vinden, het is ethisch en moreel verwerpelijk.

Dan is het 2020 en zitten we middenin een pandemie, tijdens de eerste toespraak zegt premier Rutte dat we “een muur moeten bouwen om de zwakkeren in onze samenleving”, de reikwijdte en impact van het Coronavirus is dan nog tot niemand doorgedrongen. Een vaccin is niet voorhanden en zoals eerder geschreven zo’n procedure tot het ontwikkelen van een nieuw medicijn kost ontzettend veel tijd, soms decennia.

Toch is er inmiddels een vaccin gevonden en zijn er verschillende farmaceuten die deze inmiddels produceren en leveren. De snelheid waarmee dit ontwikkeld is, maakt dat veel mensen sceptisch zijn, helemaal als er over de bijwerkingen nauwelijks iets bekend is. Logisch want het is een nieuw medicijn en bij gebrek aan tijd zijn een aantal gebruikelijke stappen in dit proces versneld en/of overgeslagen.

Veel mensen hebben dan ook twijfels over de veiligheid van het vaccin en wat het met hen doet op de langere termijn. Niemand zal daar een antwoord op kunnen geven en eigenlijk zitten we met zijn allen in een groot experiment. Met één groot verschil: we hebben een keuze, we kunnen kiezen of we welk gevaccineerd willen worden of niet. Dit in tegenstelling tot experimenten in de vorige eeuwen, daar wisten mensen vaak niet dat er op hen geëxperimenteerd werd, hadden het verstandelijk vermogen niet om dit te begrijpen of werden gedwongen om mee te doen.

Tegenstanders zeggen dat er weinig keuze is als er gesproken wordt over een speciaal vaccinatiepaspoort, niet meer mogen reizen als je niet gevaccineerd bent enzovoorts, maar mijns inziens heb je nog steeds een keuze.

Je keuze zal gevolgen kunnen gaan hebben voor wat je wel en niet kunt doen daarna maar nog steeds heb je een keuze.

Het rare is dat mensen die veel en vaak reizen zich ook laten vaccineren tegen allerlei ziektes die in Europa uitgeroeid zijn maar in andere werelddelen nog wel bestaan. Over deze vaccinaties wordt nauwelijks nagedacht. Hoe zijn ze ontstaan, zijn ze veilig, wat voor bijwerkingen op de lange termijn veroorzaken ze? Het is nodig voor onze vakantie dus plan een afspraak in bij de GGD en laat je vaccineren.

Dit Corona virus is niet het eerste virus wat ons overvalt. In onze geschiedenis hebben we helaas vaker ziektes gehad die veel slachtoffers eisten. Uiteindelijk werden voor deze ziektes ook medicijnen ontwikkeld en zo kreeg men deze ziektes de wereld uit.

Dat wij zolang niet meer van dit soort pandemieën hebben meegemaakt is misschien “gewoon” geluk geweest. We  mogen misschien “gewoon” blij zijn dat er zo snel een vaccin is ontwikkeld en dat we dit nare virus de wereld uit kunnen helpen.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik op de plus voor het schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 114 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

 

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp | Zaterdagcolumnist per 9-2017 | Coach Rouwverwerking & Verlies | Praktijk ELBE | Gastcolumnist in zomer 2017

1 Reactie

  1. Peter
    6 februari 2021 at 11:54

    Helemaal mee eens!!!!!