Het vertrouwen in de politiek werd de afgelopen week in Maassluis wel op de proef gesteld. Twee wethouders die in opspraak kwamen en een gemeentelijke organisatie die niet geheel in controle is. Wat is er aan de hand in dat mooie stadje aan de Waterweg.

Te beginnen met de Geerkade/Noorddijk

De gemeente heeft een omgevings(bouw)-vergunning verleend voor het bouwen van appartementen aan de Geerkade/Noorddijk. Omwonenden hadden hier tegen vele bezwaren ingediend en deze werden eerst door de Maassluise ambtenaren en later door de bezwarencommissie en de betreffende wethouder ongegrond verklaard. De omwonenden lieten het er niet bij zitten en gingen naar de rechter. De rechter bekeek de zaak nauwkeuriger dan de ambtenaren, de bezwarencommissie en de wethouder en kwam tot de conclusie dat de gemeente het bouwplan op vele fronten verkeerd had beoordeeld en haar werk moest over doen. De rechter gaf de gemeente een ferme draai om de oren.  Doe je werk maar over en dan wat zorgvuldiger!

De gemeentesecretaris stelde een onderzoek in binnen de organisatie hoe dit allemaal kon gebeuren en kwam eigenlijk tot dezelfde conclusie als de rechter. Onbekwaam werk is er geleverd. Er zullen interne maatregelen worden genomen om dit te voorkomen en hij betuigde zijn spijt over wat er allemaal gebeurd is. De verantwoordelijk wethouder had in de betreffende commissie moeite om zijn spijt te betuigen en probeerde toch e.e.a. te verzachten. Hij had de burgemeester naar de commissie meegenomen om hem te helpen en dat was maar goed ook. Op een vraag of hij in het vervolg de omwonenden al in de beginfase wil betrekken bij de planontwikkelingen was hij niet concreet genoeg en draaide er omheen. Uiteindelijk hielp de burgemeester hem en stelde dat hij er voor zou zorgen dat dit voor elkaar komt. Je zou toch zeggen dat een wethouder die zulke fouten heeft gemaakt dit zelf zou zeggen en doen maar nee, de burgemeester moest hem helpen. Je kunt je afvragen of deze wethouder nog wel geschikt is om als wethouder te functioneren mede gezien de extra taken die op onze gemeente afkomen en waar hij verantwoordelijk voor is.

Het tweede geval betreft Koningshof

U heeft het misschien gehoord. Het ging over de extra subsidieaanvraag voor Koningshof en de bestuurskosten. De commissie wilde weten waar de subsidie voor bedoeld was en wat het bestuur met de (extra) subsidie van 2013 en 2014 heeft gedaan. Het viel de commissie op dat in 2013 en in 2014 een groot bedrag aan bestuurskosten was geboekt terwijl het uitgangspunt van de gemeente is dat de besturen van diverse vrijwillige organisaties belangeloos werken. De verantwoordelijk wethouder, David van der Houwen, kon hier niet direct een duidelijk antwoord op geven. Na lang touwtrekken en blijven vragen kwam de aap uit de mouw.

Het bestuur had twee leden van het eigen bestuur die nauwe relaties hebben met een wethouder en raadslid van de VVD opdracht gegeven om werkzaamheden te verrichten. Eigenlijk hadden zij zichzelf opdracht gegeven. De betreffende VVD wethouder wist hiervan terwijl in het college was afgesproken om dit niet te laten doen door het bestuur van Koningshof. Het bedrag dat de broer van de wethouder verdiende liet hij torten op de rekening van het bedrijf van de wethouder. Snapt u het nog? Over integriteit gesproken!

Nu mijn vraag aan u. Wat vindt u dat het gemeentebestuur moet doen om weer het vertrouwen in de politiek terug te krijgen?

Ik denk dat ik het weet!

Bert de Reuver

Bert de Reuver

Bert de Reuver | Dinsdagcolumnist 2014-2019| Steunraadslid D66 | lid van de werkgroep duurzaamheid | voorheen coördinator vergunningen en beleidsmedewerker bij de DCMR | Voorzitter Stichting Monstersche Sluis | levensgenieter

1 Reactie

  1. Louwrens
    2 december 2014 at 09:16

    Jouw feestdagen kunnen niet meer kapot.