Vijf mei wordt officieel ‘Bevrijdingsdag’ genoemd. We staan stil bij het feit dat Nederland in 1945 bevrijd werd van de toenmalige vijand. Ken uw geschiedenis; ik ga daarover niet verder uitweiden. Velen staan op deze dag niet echt meer stil bij waar het in feite om gaat op deze nationale feestdag.

Dat is verklaarbaar uit het gegeven dat mensen pas door leed geraakt worden als dat ook zelf fysiek van dichtbij is beleefd. Op zich is dat maar goed ook, want als de mens een te groot inlevingsvermogen zou hebben, dan zouden we voortdurend in de kreukels liggen en nergens meer aan toe komen.

Een heel andere vraag is wat vrijheid is voor ieder individu. De een vindt elke vorm van bemoeienis en regelgeving al een beroving van zijn vrijheid. Een ander weer ervaart de geluidsoverlast door zijn buren als een inbreuk op zijn vrijheid. Overigens als daarover geklaagd wordt, ervaart de overlastgever (mooi woord) dat weer als inbreuk op zíjn vrijheid.

Andere voorbeelden waarbij sprake is van de beleving dat er sprake is van inbreuk op de persoonlijke vrijheid spreken nog meer aan. Men heeft niet de vrije keuze om de auto of de voordeur open te laten. We vinden het gewoon dat het dan vragen is om inbraak in huis of auto.  Dat niet iedereen in de avonduren vrij over straat kan lopen, omdat ze dan lastig worden gevallen, veroorzaakt nauwelijks verontwaardiging. Totdat in de nabije kring iets voorvalt en men ineens in het geweer komt, de scheldpartijen zijn dan niet van de lucht. Twitter wordt dan ineens gebruikt om de gal te spuwen. Begrijpelijk, hoewel het nergens toe leidt.

De beleving van wat vrijheid is, is voor diverse personen ook: het onbestraft mogen doen wat ze zelf willen met publieke zaken; variërend van vernielen van straatmeubilair, bomen tot het bevuilen met graffiti en het achteloos weggooien van afval op straat. Veelal vanuit de gedachte ‘moet kunnen, ik betaal toch belasting voor die ambtenaren’.

Nog complexer wordt het als je de gemiddelde hondeneigenaar spreekt. Wat die aan inperking van de vrijheid ervaart… dat is een column op zich waard. En wat dacht u van de sportfietsers die in suizende vaart voetgangers bijna scheppen? De voetganger die zijn mond opendoet, leert ter plaatse de betekenis van ‘vuilbekkerij’ kennen.

Wiens vrijheid is er dan in het geding?

Ieder weldenkend mens snapt dat in bovenstaande gevallen ‘onvrijheid’ wordt ervaren. Het is van een andere orde van grootte, maar wel degelijk van belang om ook daar met zijn allen iets aan te doen. Wij kunnen er best best een goede draai aan geven. Besef dat door jezelf enigszins te beperken, jij de ander een gevoel van vrijheid geeft. Dàt zouden veel meer mensen als grondhouding moeten aannemen. Eén van de Tien Geboden uit de Bijbel is nog niet zo gek: ‘Wat je niet wilt dat een ander jou aandoet, doe dat ook een ander niet aan’.

Ik wens iedereen een mooie vijf mei met een groot gevoel van vrijheid. Hopelijk kunnen we dat langer dan één dag in het jaar nastreven.

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.

■ ■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist