Vijf weken terug uitte ik hier mijn onvrede over de wijze waarop de gemeente het conceptontwerp voor de herinrichting van de Fenacoliuslaan vrijwel ongewijzigd had omgezet in een definitief ontwerp ondanks een levendige inspraakavond met de bewoners en een aantal ingestuurde alternatieve voorstellen.  
Voor de buitenstaander lijkt het daarna doodstil te zijn geworden maar ‘achter de schermen’ vond wel degelijk enige actie plaats. In de week na het definitieve besluit diende de PvdA vragen in bij het College en maakte ik zelf een handtekeningronde door de straat met een brief waarin de door de gemeente gehanteerde procedure rond de besluitvorming aan de kaak werd gesteld.
Zo’n rondje is overigens een uitstekende manier om je iets minder naaste buren beter te leren kennen.
Aanvankelijk is men argwanend, zelfs ondanks de aanwezigheid van mijn achtjarige dochter, maar eenmaal doordrongen van het besef dat het gaat over eigen belangen komen de tongen los. Die eigen belangen bleken regelmatig haaks op elkaar te staan.
De één vond het zonde dat er bomen gekapt zullen gaan worden terwijl de ander het  toejuichte vanwege esthetische (‘ze zien er niet uit’) of praktische (‘bladeren in de goot’) redenen. Zelfde tegenstellingen traden op bij het voorstel voor eenrichtingsverkeer/schuin parkeren (‘rustiger en veiliger’ tegenover ‘meer drukte in andere kleine straten’), het aan twee kanten parkeren in de straat (‘allemaal blik voor deur en afname van overzicht’  tegenover ‘veiliger voor de kinderen als ze de deur uitstappen’) en de snelheidsremmende maatregelen (‘dat voorkomt een racebaan’ tegenover ‘het wordt juist een racebaan om net iets eerder de versmalling te bereiken’).

Veel meer overeenstemming was er over het feit dat de procedure van de gemeente niet koosjer was.

Slechts 1 persoon kon zich er geheel in vinden en een handvol bewoners toonde geen enkele interesse voor de aanstaande veranderingen. Hilarisch hoogtepunt was de reactie van een mij onbekende dame op leeftijd die eerst verheugd vaststelde dat we alweer langs kwamen en dat het net als toen zulk slecht weer was en na het aanhoren van de inhoud van de brief beslist constateerde dat het prima was dat men de straat wilde opknappen. Mijn dochter keek het gesprek met stijgende verbazing aan en vertrouwde me later lachend toe dat ze dacht dat de vrouw me wilde kussen.

‘Slijt Bep van Loenatik haar laatste jaren in de Fenacoliuslaan?’, schoot er op dat moment door me heen.

Uiteindelijk zetten 20 bewoners hun handtekening en stuurde ik de brief een week na het besluit naar de gemeenteraad waarop snel een reactie volgde:
‘Uw brief zal op de lijst van ingekomen van de gemeenteraadsvergadering van 18 november worden geplaatst. De gemeenteraad wordt voorgesteld uw brief ter verder afwikkeling in handen van B&W van Maassluis te stellen. Dit betekent dat u van het college een reactie op uw brief ontvangt’.
Vooralsnog is die reactie niet gekomen maar zoals gisteren op maassluis.nu gepubliceerd werd zijn de vragen van de PvdA inmiddels wel beantwoord.
En dat levert helaas weinig nieuws op. Het  antwoord op de vraag hoeveel ideeën er van de bewoners zijn overgenomen blijft in die context logischerwijze uit.
Inspraakavond? Dictaatavond!

29/11/2014

mind the gap

Ron v/d Berg

Ron v/d Berg

Zaterdagcolumnist (per 2016: 1x per 2 weken | ICT Beheerder | AVW atleet en vader van 3 dochters. Zie ook www.ronb1965.nl.