Zo met de start van december is het altijd een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Zeker aangezien dit voor 2015 ook mijn laatste column zal zijn. Voor mijzelf was 2015 het 1e volledige jaar als lokale politicus.

In mijn functie als steunraadslid en secretaris van de PvdA Maassluis fractie houdt dat elke week het volgende ritme in. Op Maandagavond de fractievergadering: terugblikken op de afgelopen week, vooruitblikken op de commissies, de raadsvergadering en mogelijk andere activiteiten die op de agenda staan. De dinsdagavond is gereserveerd voor de Thema-avonden, de commissies en de raadsvergadering.

De commissievergaderingen bestaan vaak uit boeiende onderwerpen welke in mijn geval te maken hebben met sport, cultuur en het sociaal domein. Soms komen er onderwerpen aan de orde waar ik nooit van gedacht had dat ik daar ooit een mening over zou moeten hebben (moet de kerktoren gemeentelijk bezit worden bijvoorbeeld?) en heel soms een commissie waarbij iedereen zich afvraagt waarom dat niet gewoon direct als hamerstuk naar de raad was gegaan.

Na de commissievergaderingen wacht mij als steunraadslid een rol op de publieke tribune bij de raadsvergadering. Net als de steunraadsleden van de andere fracties op een vaste plek naast dezelfde personen. En hopelijk in 2017 weer met steunraadslidmaatje Cor Booster op diezelfde tribune (al is het maar dat ik dan zelf niet meer de dropjes hoef mee te nemen). Ook wil ik in deze column nog even melden dat het voor mij – net als voor mijn mede steunraadsleden – toch wel apart was te moeten strijden voor een plek op de publieke tribune bij de beëdiging van de nieuwe Burgemeester.

Het voordeel van actief zijn in de politiek is dat je nog eens op plaatsen komt waar je anders, althans ik, niet zo snel zou komen.

crisisopvang jeugd
Zo hadden we dit jaar een thema-avond in Hoek van Holland bij een crisisopvang voor jeugd. Interessant om naast de deskundige ook een jongere zelf aan het woord te horen over hoe het er bij de crisisopvang aan toe gaat.

Kijkje in het depot
Recent nog hadden we een thema-bijeenkomst bij het Gemeente museum van Maassluis. Met cultuur in mijn portefeuille was ik daar uiteraard dit jaar al een aantal keren geweest, maar nog nooit had ik een kijkje kunnen (of mogen) nemen in het depot van het museum. Mooi om te zien hoe de vele vrijwilligers van het museum daar achter de schermen druk zijn met alles te archiveren en te rangschikken. Ook was het goed te horen tijdens de bijeenkomst dat het museum zich goed kan redden met de subsidie welke van de gemeente krijgen.

Naast dit alles zijn er nog de diverse uitnodigingen van verenigingen in de stad waar je welkom bent voor een opening van een tentoonstelling, een muziekvoorstelling e.d. en de activiteiten die je als politieke partij zelf nog organiseert.

In december wachten ons nog een aantal vergaderingen voordat we het kerstreces in zullen gaan. Een mooie periode om me weer op te laden voor het politieke jaar 2016 en weer nieuwe ideeën op te doen voor mijn volgende column.

Ik wens u allen een gezellige decembermaand!

 

 

Jorrit Keijzer

Jorrit Keijzer

Jorrit Keijzer | Fractieleider PvdA 2018-2022 | Basketbal | 2014-2018 Dinsdagcolumnist 1x8 weken

4 Reacties

 1. 1 december 2015 at 16:17

  Hoewel Jules zich dit rijmpje heeft toegeëigend, kan ik ik u verzekeren dat dit rijmpje al van voor de jaren zestig een Ezelsbruggetje is om te onthouden welke steden er richting de Noordzee vanaf Rotterdam aan de rechter Maasoever liggen.

  Als u dan toch zo graag van de feiten bent, zou ik Deelder – een goede stapmaat van mijn neef in de jaren zeventig ten tijde dat hij zich nachtburgemeester ging noemen- erbuiten laten.

  Het rijmpje werd op mijn Rotterdamse lager school al gebruikt en onze ouders kenden het ook al lang.

  Mocht u dit feit willen natrekken, Jules heeft het zelf aangegeven:

  http://www.ronaldvandenboogaard.nl/poe-56-rubrieken-59/2298-poezie-161-jules-deelder/

  Fijne dag verder

 2. 1 december 2015 at 13:31

  We ontvangen de laatste tijd regelmatig mails van u met deze insteek (modder gooien, zwart maken en aantijgen). Het getuigt steeds van een lichte aversie uwerzijds over politieke zaken die er in Maassluis of NL spelen. Het is uw democratisch recht een eigen mening erop na te houden. Dat respecteren wij. Bovenstaande getuigt echter niet van enige zelfcensuur. Wij laten het oordeel over het gewicht en relevantie van uw reactie over aan onze lezers. Wie op uw naam een zoekopdracht in Google doet, weet meer.

 3. Aad Rieken
  1 december 2015 at 09:52

  ”Een Tussend(eur)oortje!”

  Je Komt Nog Eens Ergens,
  Dan Hoor Je Wel Eens Wat.
  Maar wat ik Zojuist Hoorde,
  (van een weerdeskundige)
  De Wind Die Blijft Nat!!!!!!!

 4. Aad Rieken
  1 december 2015 at 09:16

  ”Je Komt Nog Eens (N)ergens!”

  Ga eens wat vaker naar Den Hoek…,
  (ver)stop dan wat dropjes in je broek.