Zijn alle ouderen behoudend, niet sociaal naar de jeugd en tegen verandering?

Generaliserende flauwekul natuurlijk, ofwel de vraag stellen is hem beantwoorden. Binnen de VSP Maassluis zijn wij bezig om, halverwege deze raadsperiode, opnieuw te definiëren voor wie wij ons inspannen en wat wij belangrijk vinden. Onze centrale verkiezingsbelofte was Lokaal Sociaal. Dat hebben de kiezers massaal gewaardeerd en dat leverde ons vier zetels op in de Raad en een wethouder in het college.

Daarmee kunnen we het verschil maken.

Voortbordurend op ons verkiezingsthema, kwamen we op drie kernwoorden die precies omschrijven wat we willen zijn.

V ooruitstrevend

S ociaal

P ositief

Oorspronkelijk stonden die drie letters ergens anders voor. Kiezen we nu voor een nieuwe betekenis, omdat we geen ouderenpartij meer willen zijn? Het tegendeel is waar. We hebben het hier tenslotte over een kwart van de bevolking! Alleen zien wij ouderen niet als een geïsoleerde groep in de samenleving die als enige onze aandacht verdient. Ouderen zijn vaak nog zeer jong van geest, volop actief en staan daarmee midden in het leven. Genietend van elke dag. Zij hebben kinderen, kleinkinderen, of hebben ze niet, maar houden van de jeugd, omdat de toekomst hen zeer ter harte gaat.

Dat spoort met de doelstellingen van de VSP Maassluis. Wij zetten ons in voor goed onderwijs met goede sportvoorzieningen én met muziek en theater in de klas.

Wij hechten aan onze culturele en sportverenigingen. Aan onze prachtige binnenstad. En we zetten ons in voor behoud en versterking van het bedrijfsleven in Maassluis, zowel groot en internationaal georiënteerd als onze uitstekende detailhandelaren. En dat alles vanuit de kernwaarden Vooruitstrevend, Sociaal en Positief.

Als je, net als wij, vindt dat Maassluis een Vooruitstrevende plaats is en je bent van mening dat Maassluis ook een Sociale stad moet zijn, waar zorg is voor allen die het (even) wat moeilijker hebben en je staat ook Positief in het leven, omdat je niet bang bent voor verandering en je kunt genieten van wat er goed gaat. Sluit je dan aan bij de VSP Maassluis, ongeacht of je senior bent of jong. Het gaat om de keuzes die je wilt maken in het bestuur van de stad.

Het was nog nooit zo belangrijk als juist nu

De landelijke overheid heeft heel veel beleid in het sociale domein overgeheveld naar de gemeente. Daar moeten we zorgvuldig en verantwoord mee omgaan. Daarom blijft de VSP Maassluis werken vanuit het thema > Lokaal Sociaal <

Doe jij ook mee?

Sluit je nu aan, zodat we, samen met gelijkgestemden, verder kunnen werken om deze doelen in en voor Maassluis en haar bewoners te bereiken.

Huub Paalvast

Huub Paalvast

Dinsdagcolumnist 1x per 2 maanden 2014 -2018 | Raadslid VSP per 2015 | Onderwijsadviseur | Leraar-begeleider | gastcolumnist 2018 e.v.

3 Reacties

 1. Marcel Thomassen
  3 mei 2016 at 09:47

  OPA VERTELT!

  Ach kind wat zeur je wat zit je te klagen.
  Wees toch blij dat je niet wordt geslagen.
  Ik kreeg vaak zo’n pak rammel dat m’n botten nog kraken.
  En jij zit te zeuren dat je huiswerk moet maken.
  Voor ons was vroeger voor schoolgaan geen geld.
  Opa vertelt, opa vertelt.

  ‘k Werd ‘s morgens om vijf uur mijn bed uit getrokken.
  Ik moest lopend naar het werk op mijn blote sokken.
  Tot zonsondergang zwoegde ik op het aardappelenveld.
  Opa vertelt, opa vertelt.

  Een fiets kind, een fiets? Laat naar je kijken.
  Jij zou op zo’n fiets na een halfuur bezwijken!
  Die fietsen van toen hadden geen wielen.
  Dat trapte heel zwaar, kristenmeziellen!
  Maar daar werd je sterk van, toen waren we fit.
  Opa wauweld maar door, zonder gebit.

  Dat waren tijden, daar ga je van gruwen.
  Als je toen met de tram ging, moest je hem duwen.
  Je was gebroken als je toen had getramd.
  Grootvader beuzelt, grootvader zwamt.

  In vroeger tijden moest je beulen & zweten.
  En daarbi kwam, je kreeg nauwelijks te eten.
  Met ‘n pinda per jaar waren wij al verguld.
  Opa kletst, en opa lult.

  Een aardige vader? Kind ben je wijs?
  Op het slaan van kinderen stond toen een prijs.
  Die was door de regering speciaal ingesteld.
  Opa vertelt, opa vertelt.

  Nee, we hadden het toen niet zo gemakkelijk als jij.
  Met een pak slaag per dag waren we al blij.
  Als je denkt dat ik klets, dan zit je ernaast.
  Opa zwetst, ouwehoert, raaskalt, daast.

  Je verveelt je ka-pot want opa gaat door.
  In zijn verhaal komt geen lichtpuntje voor.
  Dat maakt het bezoek aan opa zo zwaar.
  Maar ‘t ergste is: ” het is allemaal waar”.

  Eindelijk een partij met visie. Sucses VSP.

 2. Aad Rieken
  3 mei 2016 at 09:22

  ”Jong En Geheelonthouders Doen Graag Mee!”

 3. Aad Rieken
  3 mei 2016 at 09:08

  “”HIER NEEM IK EEN BORREL OP!”

  Huug Laat Ze Borrelen De V,S En De P,
  Dat Scheelt Een Slok Op Een Borrel!