door Henny Nieman

MAASSLUIS | Op 16 maart 2022 gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Omdat er steeds meer overheidstaken op het bordje van de gemeenten komen te liggen, gaat het deze verkiezingen echt ergens om.

De gemeenteraadsverkiezingen gaan over onderwerpen die heel dicht bij de mensen liggen zoals:

  • een veilige en schone buurt om in te wonen en te werken
  • de zorg voor iedereen dichtbij
  • de WMO
  • deelname aan de arbeidsmarkt
  • woonlasten zoals de WOZ -vervoer op maat

Het bestuur van de PCOB afd. Maassluis (Protestants Christelijke Ouderenbond) vindt het belangrijk om in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 met alle politieke partijen van de gemeente Maassluis van gedachten te wisselen over de plannen van de gemeente voor de komende vier jaar met betrekking tot het seniorenbeleid. Waar ligt ieders verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan een betere samenleving ? Is er voldoende speelruimte voor burgers om invloed uit te oefenen op de politiek en / of kunnen die mogelijkheden vergroot worden ? Op 16 maart gaan we stemmen met het rode potlood maar op 9 maart kunt u uw stem laten horen en vragen stellen aan de partijen tijdens een discussiemiddag in het Witte Kerkje Constantijn Huygensstraat 1 3141 TA Maassluis

Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee gereed voor iedereen ( dus ook voor niet-leden) en het programma begint om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur. De toegang is gratis.

Namens het bestuur van de PCOB afd. Maassluis, Ed Westerhof

 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema