button GRV 2014In de aanloop naar de verkiezing vragen wij een aantal lokale politici hun visie op de rol en invloed van de gemeente zoals die door de decentralisatie van jeugdzorg, werk en langdurige zorg naar de gemeenten wordt vereist. Leny Wesenhagen is momenteel secretaris van de VVD in Maassluis. Zij geeft haar visie op de invloed die de politieke partijen in Maassluis hebben op de invulling van die rol. Hoe kijkt Leny, als liberaal, aan tegen de rol en taken die de gemeente krijgt op het terrein van decentralisaties in het sociale domein?

__________________________________

 

Sinds 1979 woont Leny Wesenhagen met veel plezier in Maassluis. In 1992 werd zij tot eigen verrassing gevraagd om wethouder te worden. Tot april 2012 heeft zij zich met veel energie ingezet voor de belangen van Maassluis. Op velerlei terrein was zij actief. De laatste 4 jaar zat daar Volksgezondheid bij. De contacten met inwoners en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven heeft zij als het meest plezierig ervaren. Na haar wethouderschap werd Leny bestuurlijk actief bij organisaties die vooral een link hadden met zorg.Dat was o.a. bij het Regionaal Patiënten Consumenten Platform en daarna landelijk onder de naam Zorgbelang. Zij stond aan de basis bij de oprichting van de steunpunten Mantelzorg en was betrokken bij de informele zorg. Zij zat acht jaar in de Raad van Toezicht bij de Maatschappelijke Dienstverlening in NWN en namens Zorgbelang heeft zij deelgenomen in de stuurgroep bij het Erasmus Medisch Centrum voor het Nationale Programma Ouderen (vernieuwing ouderenzorg). Zij is altijd wel een belangenbehartiger geweest en in feite is zij dat nog steeds.

 

vijf-voor-twaalfIk denk dat het veel kansen bied voor Maassluis. Zorg en Welzijn zijn met de decentralisatie dichter bij huis te regelen en daardoor meer maatwerk. Omdat er nog zo weinig bekend is bij de inwoners wordt momenteel een schrikbeeld opgeroepen en angst aangejaagd. Een groot deel van de wetgeving moet nog door de Tweede Kamer en de tijd dringt. Gemeenten zijn dan ook al volop bezig met de voorbereiding. De gemeente heeft een zorgplicht. Maassluis heeft bewezen dat zij die aankan.

Een goed voorbeeld is de WMO en het ROGplus. Begin 2000 is het ROG ontstaan bij de decentralisatie van de wet gehandicapten. Met de WMO is ROGplus ontstaan en uitgegroeid tot een professionele organisatie, waarmee opnieuw gekeken kan worden hoe een aantal taken hieraan toegevoegd kunnen worden. Dat zelfde geldt voor de Dukdalf, voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en Centrum voor Jeugd en gezin, van waaruit Jeugdzorg gecoördineerd kan worden.

Onderzoek kan uitwijzen dat het beter is om een aantal zaken in een groter verband te regelen. Dat kan heel goed met Vlaardingen en Schiedam, zonder dat Maassluis haar eigen beleidsuitgangspunten over boord hoeft te gooien. De participatiewet heeft als doel om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Dat is een goede zaak. Niemand uitsluiten en aan de kant laten staan, maar begeleiden naar werk. Dat is sociaal en daar voel ik mij bij thuis.

Er komt minder geld voor al die nieuwe taken. Belangrijk is dat ook in de toekomst zorg betaalbaar blijft. Gemeenten zijn in staat om zaken te verbinden en effectiever en met efficiency de zaken die op haar afkomen aan te pakken. Voor gemeenten is dan de uitdaging om langdurige zorg toekomstbestendig te maken. Daar zijn uiteraard goede bestuurders voor nodig, zowel wethouders als raadsleden. De VVD selecteert mensen op kwaliteit en schoolt mensen bij. Dan is het goed als er een landelijke partij is waar een beroep op gedaan kan worden. De gemeente hoeft zelf geen zorg te verlenen. Zij moet zorg inkopen en bepaalt met de gemeenteraad wat, hoe en tegen welke prijs. De VVD is voor een persoonsgebonden budget, maar wel met een strenge controle dat het geld op de goede plek terecht komt.

Er is veel discussie over mantelzorgers en vrijwilligers. Deze laatste zijn wat mij betreft specifieker te noemen als “vrijwilligers in de zorg”. De gemeente heeft al goede afspraken met het Steunpunt Mantelzorg. Voor de organisatie van vrijwilligers in zorg en welzijn is een belangrijke taak voor de gemeente weggelegd. Want deze mensen bezoeken mensen thuis of gaan met ze op stap. Dat moet zonder bureaucratie veilig en vertrouwd zijn.

Wat ik wil is een samenhangend zorgaanbod voor jong en oud dat beter is afgestemd op de individuele behoefte, dat efficiënt en klantgericht zonder bureaucratie wordt uitgevoerd. Mensen moeten in principe zelfredzaam zijn. Maar als mensen tijdelijk of permanent niet volledig zelfstandig kunnen Vrijwilliger in de zorgfunctioneren, moeten die ondersteuning krijgen. Ik ben er van overtuigd dat er allerlei nieuwe initiatieven zullen ontstaan op het terrein van vernieuwing in de zorg. Er moet ook wat kiezen zijn. Geen confectie maar maatwerk. Er moet een goed evenwicht zijn tussen professionele zorg en informele en mantelzorg. Het betrekken van ouderen/jongeren bij verbeteringen van zorg en welzijn mag niet worden vergeten.

De uitgangspunten zijn: kwaliteit van leven, zelf de regie houden, thuis wonen en zorg dichtbij, problemen voorkomen (preventie en vroeg signalering), duidelijke en toegankelijke informatie, respectvol en vriendelijk worden bejegend, samenwerking en afstemming en vooral betaalbare zorg.

Leny Wesenhagen

Leny Wesenhagen

Leny Wesenhagen-Kastelein | Oud-wethouder van Maassluis | Oud voorzitter van de VVD Maassluis | Secretaris a.i. in het bestuur van VVD Maassluis | Actief in en betrokken bij maatschappelijke organisaties