Naast de vluchtelingenstroom mag de opwarming van de aarde gerekend worden tot de meest besproken onderwerpen in de nieuwsmedia van de afgelopen maanden. Het zal dus weinigen ontgaan zijn dat in Parijs einde vorig jaar 200 landen instemden met een verdrag dat de opwarming van de aarde in de toekomst moet beperken tot maximaal 2 graden.

Om dat ambitieuze doel te bereiken is het volgens de laatste inzichten noodzakelijk dat het gebruik van fossiele brandstoffen wordt afgeremd ten gunste van alternatieve energiebronnen als biomassa, waterstof, wind- en zonne-energie. Dat de ommezwaai al lang in gang gezet is moge blijken uit de vele zonnepanelen en windmolens die onze zon- en windrijke kustgebieden inmiddels rijk is, maar dat is slechts een druppel op de gloeiende plaat gezien de nog steeds gestaag toenemende uitstoot van de fossiele brandstoffen.

Concessies
Afgelopen week mocht de topman van Shell, Ben van Beurden, in een interview met de NOS zijn glasheldere toekomstbeeld schetsen aangaande het aanroeren van de nog resterende hoeveelheden fossiele brandstoffen in de bodem. Volgens hem zal de vraag naar kolen, olie en gas de komende 30 jaar alleen nog maar groter worden omdat de wereldbevolking ook blijft groeien en men geen concessies zal willen doen aan het welvaartsniveau. Dat impliceert dat alle olie- en gasvoorraden van Shell zullen worden opgebruikt en dat de opwarming van de aarde de 2-gradengrens ruim gaat overtreffen. Tenzij men het overschot aan het broeikasgas CO2 op een of andere manier door opslag uit de atmosfeer weet te krijgen.

Prikkels
Veel sympathie met genoemde multinational heb ik niet maar de topman spreekt precies ook mijn verwachting uit. Zo lang de financiële prikkels niet sterk genoeg zijn zal de consument zijn autootje vol blijven gooien met de vertrouwde fossiele resten en zal hij hooguit even ach en wee roepen bij een nieuwe overstroming of een verzengende hittegolf.

Zie als vergelijk het commerciële succes van de kiloknaller, de plofkip en de legbatterij tegenover de duurdere diervriendelijkere alternatieven en het massale hypocriete gehuil wanneer duizenden dieren moeten worden afgemaakt bij de uitbraak van een zeer besmettelijk virus.

Naïviteit
Terwijl bij laatstgenoemde het verband tussen consumptie en de nadelige gevolgen (lees dierenleed) veel duidelijker is dan bij de eerste (lees opwarming). Daarbij opgeteld de voorspelde doorgroei van de wereldbevolking naar boven de 10 miljard, getuigt het eigenlijk van een enorme naïviteit te geloven dat de olie- en gasvoorraden NIET opgebruikt gaan worden in de komende decennia.

Resteren er 2 opties.
Óf we laten de broeikasgassen als een soort van gevaarlijk experiment hun vrije gang gaan met daarbij de hoop dat de opwarming slechts een paar pleisters behoeft in de vorm van hogere dijken en accepteren een subtropisch klimaat in Nederland (…) óf we gaan het onderzoek naar het wegvangen van CO2 in de atmosfeer in rap tempo intensiveren.

Leuk om dit in 2045 nog eens na te lezen.

Ron v/d Berg

Ron v/d Berg

Zaterdagcolumnist (per 2016: 1x per 2 weken | ICT Beheerder | AVW atleet en vader van 3 dochters. Zie ook www.ronb1965.nl.

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  6 februari 2016 at 10:24

  Mijn Brandstof Raakt Voorlopig,
  Nog Niet De Bodem Aan.
  Dus ziet/zult U Wan of Hopig,
  MIJN GERIJM WEER-STAAN!

 2. Nelly Kettenis
  6 februari 2016 at 08:47

  Hopelijk bereiken deze wijze woorden ook degenen die hier hun invloed op kunnen uitoefenen. Evengoed kunnen WIJ , in de meest uitgebreide zin, vanaf NU ons steentje bijdragen. En we weten inmiddels drommels goed op welke manier. En we wachten niet op de buurman.