Editor's Rating

De lezer wordt een beeld van de nabije toekomst geschetst dat hij wellicht helemaal niet wil. Is dit een (angst)droombeeld, een fantasie of doodgewoon? Het zet aan tot nadenken.

“Kun jij koffiedik kijken? Hoe kijk jij aan tegen het werkklimaat in de komende jaren?” Ik heb die vraag in deze column getracht te beantwoorden op grond van wat ik zie gebeuren. Maakt u zich alvast maar op voor het nieuwste werken. Werken 3.0. Het komt er sluipend aan, maar wie de contouren herkent, begrijpt dat de Nederlandse maatschappij drastisch gaat veranderen voor wat betreft werkgelegenheid.

Afbraak huidig stelsel
Het stelsel dat in de vorige eeuw gold is vanaf 2008 geleidelijk aan steeds sneller afgebroken. De zekerheden op het terrein van werk, werkgelegenheid en werkeloosheid zijn veelal verdwenen. Werkloosheid wordt door het UWV vanuit ivoren torens met strakke regeltjes bestuurd, waarbij werkzoekenden gedegradeerd zijn tot een case of een dossier. Wie zich niet 100% houdt aan de spelregels van Asscher & Klijnsma wordt meteen rigoureus gekort tot het niveau ‘worstelen om niet te verzuipen’.

Voor den arbeider
Werkgevers belijden met de mond – maar niet met de daad – dat zij mensen met afstand tot de markt kansen willen bieden. Gehandicapten, langdurig werklozen, vijftig plussers zijn daarmee tot een speelbal geworden van met name de twee landelijke rode partijen. De PvdA stelt heel goed bezig te zijn met hervorming van de arbeidsmarkt en deze voor te bereiden op de toekomst. De SP die zich sterk maakt om maatregelen in het voordeel van de kansarmen om te buigen. Beide partijen staan voor ‘de arbeider’, maar dat is een archaïsch leuze waarmee zij het niet gaan redden. Er zijn nog maar weinigen die zich arbeider noemen. Degenen die het wel zijn, zijn veelal allochtoon en niet bezig met Hollands politiek.

Andere trends

Onder het mom van liberalisering en flexibilisering van de markt zorgt Nederland onder leiding van VVD en D66 voor verdere uitholling van het stelsel.

 • We zien dagelijks hoe bedrijven afslanken en daarbij door periodieke reorganisaties steeds weer medewerkers afstoten en hen met een etiket ‘boventallige’ (mooi woord hè?) de deur uitzetten.
 • Werkgevers hebben het voor elkaar gekregen om de gouden handdruk regeling om te zetten in een houten handdruk regeling: een fooitje voor jarenlang trouwe dienst.
 • Er vallen veel bedrijven in de consumentensector om daar zij niet tijdig de nieuwe mogelijkheden van internet hebben benut. Er staat 2 miljoen vierkante meter van de 30 miljoen winkelruimte leeg (ca 17.000 winkels)
 • Het nieuwe werken 2.0 – waarbij men kan werken op afstand ofwel thuiswerken – heeft grote invloed. Er staat 8,5 miljoen vierkante meter van de 54 miljoen kantoorruimte leeg
 • Steeds meer werknemers worden gedwongen om te werken op basis van kortlopende contracten ( een jaarcontract met maximaal twee maal een verlenging)
 • Veel lagergeschoolde arbeidskrachten van elders uit de EG werken voor minimale beloning in ons land en zij werken de Hollanders eruit
 • Veel hoger geschoolden kiezen voor een bestaan als ZZP-er, omdat zij eigen baas willen zijn.
 • Er wordt steeds meer werk verplaatst naar goedkope derde wereld landen.

Werken 3.0 – ‘Iedereen ZZP-er’
Ik vrees dat werknemers in het komende decennium nauwelijks nog binding zullen hebben met werkgevers, aangezien bedrijven op alle niveaus veel werkplekken zullen omvormen tot werk voor een ‘flexforce’. Daarmee worden steeds meer mensen eigen ondernemer of werkkracht via uitzendbureaus.

Bedrijven zullen steeds vaker gaan inhuren op contractbasis. Loyaliteit aan het bedrijf zal drastisch afnemen. Iedere tijdelijke werkkracht gaat voor zijn eigen belang. Als een werknemer er geen zin meer in heeft, vertrekt hij de volgende maand gewoon op zoek naar de volgende tijdelijke werkgever.

De keerzijde is ook dat die werkenden weinig zekerheid hebben. Als gevolg daarvan zal de huizenmarkt weer instorten aangezien de banken geen risico’s meer nemen. De werkende moet ook zelf helemaal zijn eigen pensioen en WAO gaan regelen omdat de overheid vooral zichzelf zal hebben ontzorgd.

De enige reddingsboei is dan nog: iedereen een basisinkomen op minimum niveau

Welkom in de nieuwe tijd.

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Poëziecafé Woordkunst | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Boomredder | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Zoeker | Mens | voormalig Stadsdichter van Maassluis |
■ Wie dichters, schrijvers en columnisten wil corrigeren, heeft nog veel te leren ■

12 Reacties

 1. Aad Rieken
  29 februari 2016 at 20:52

  ”Ton Jij Haalt Samson En Simson Door Elkaar!”

  • ton
   1 maart 2016 at 13:06

   Ach Aad, de een is een Plakker en de ander Rookt als je hem aan steekt. Dus beidden niet goed. Bedankt 🙂 En laten we wel zijn….sinds dat Samsom kaal is mist hij zijn verstand. Vroeger zei men; waar haar zit….zit geen verstand maar dat gaat bij hem niet op.

 2. ton
  29 februari 2016 at 13:49

  Bedankt Marcel Thomassen voor het verwoorden van je commentaar op de Elitaire Club PVDA,
  ze zijn inderdaad al jaren de weg kwijt maar niet alleen in Maassluis, landelijk ook.
  WW- BG+++ en dan nog maar volhouden dat het allemaal goed gaat volgens de PVDA leidsman Samson. Sinds dat zijn haren zijn gekort is zijn kracht weg.

  FNV lid.

 3. Aad Rieken
  29 februari 2016 at 13:28

  ”WAT EEN DAG(EN)!”

  VER-SCHRIKKEL-IJK!

 4. Marcel Thomassen
  29 februari 2016 at 13:01

  Proficiat. Voor Maassluis begrippen een wonderbaarlijk goed/juist artikel van de redacteur over het nieuwe werken. De werkelijkheid dienaangaande is nog veel gruwelijker dan men denkt. Verleden week werd bekend dat de arbeidsloosheid in NL minstens drie enhalfmaal hoger is dan de PvdA & VVD-regering ons om politiek eigen gewin voorhoud.

  Wij ( landelijk & europees kaders van de FNV en Vereniging Basisinkomen) weten allang dat er binnen 5 tot 15 jaar twee tot drie miljoen werklozen er in NL bijkomen (voor R’dam-Rijnmond 320.000 extra werklozen de komend jaren).

  Op wereldniveau heeft/kent binnen 30 tot 50 jaar 50% tot 80% niet meer de baan c.q. het werk die men nu heeft/kent. Arbeidt wordt schaars, men gaat naar een werkweek van 15 uur in de eerste helft van deze eeuw.

  De quantumcomputer, 3D & 4D printers, 5G netwerken, verregaande robotisering, computerisering/automatisering tot aan in de mens (chippen) toe wordt hier mede de oorzaak van. Overigens brengen deze nieuwe technieken en wetenschappen heel veel voordelen voor de nieuwe mens, die zich eindelijk kan ontdoen van: In het zweet des aanschijns zult u uw brood verdienen, of Arbeid maakt vrij! Al zullen veel othodox gelovigen hier moeite mee hebben.

  Er zijn natuurlijk ook gevaren en moet men eindelijk eens gaan beginnen met landelijk bevolkingspolitiek, ook het thans op een hysterisch/ongecontroleerd wijze binnenhalen van b. v. vluchtelingen getuigt niet van enige visie op een reeel toekomst. Tachtig procent van deze groep zit na 10 jaar nog steeds in de bijstand en bij de voedselbank.

  Wat betreft het onvoorwaardelijk basisinkomen, binnen een jaar zal de FNV aan de regering via de SER daartoe de eerste landelijk plannen indiennen. Veel landen zijn hiermee al bezig.Verleden jaar heb ik i. s. m. de Landelijk Vereniging Basisisinkomen een plan ingedient bij het presidium van de Maassluis politiek, om samen met die politiek, werkgevers en werknemers maar ook belanghebbend uitkeringsgerechtigden/Stroomopwaarts in Maassluis een avondje op het Stadhuis dienaangaande te organiseren, zoals wij inmiddels al in de hele regio hebben gedaan. Dat plan werd getorpedeert door de fijne politici van de Maassluis PvdA. Maar ja, dat die arrogant club al jaren de weg geheel kwijt is, is gevoeggelijk bekent.

  Marcel Thomassen

  FNV Groot Rotterdam
  Vereniging Basisinkomen
  Rotterdamse Sociale Alliantie

 5. ton
  29 februari 2016 at 12:57

  Het Nieuwe Werken; Niet. Volg de cursus van het UWV, ze nemen U bij de hand en begeleiden U naar een nieuwe baan, Niet.
  Werkcoaches alom vertegenwoordigt zijn bang voor hun eigen baan, niet te veel vragen en vooral netjes in het rijtje staan.
  UWV..weg ermee, ze kunnen de UWV-Kastelen beter gaan gebruiken voor opvang centra.
  En het personeel dan maar direct omscholen tot kampmeester.
  Enfin…het aantal WW-ers neemt af en het aantal mensen in de Bijstand neemt..ja,… TOE. Leve de PVDA en VVD

 6. ton
  29 februari 2016 at 11:54

  “Er zijn nog maar weinigen die zich arbeider noemen. Degenen die het wel zijn, zijn veelal allochtoon en niet bezig met Hollands politiek “. Is een zin die ik even wil tegen spreken. Waarom zou een arbeider zich politiek niet op de hoogte houden??
  En klopt het ook dat er geen Nederlandse arbeiders meer zijn?? Vraagt deze ex-handarbeider in ruste? En niet alleen hoog opgeleide personen kiezen ervoor om ZZP-er te worden, ook arbeiders die zo gedwongen worden door hun zo vriendelijke werkgever waar ze soms tien tallen jaren voor hebben mogen werken en dan ineens te horen krijgen dat ze terug kunnen keren als ZZP-er. Voorbeeld uit de bouwwereld.

  • 29 februari 2016 at 13:12

   1) De stelling is ‘dat ze zich niet meer arbeider noemen (!)’ > en dus geen band met pvda, wellicht nog wel met de sp (in de contrastand)
   2) De meeste allochtone arbeiders houden zich niet met politiek op > geen band met pvda / sp
   3) Ongetwijfeld zullen ook lieden in de bouwwereld als ZZP-er weer aan de slag gaan, maar wordt dat een omvangrijke groep, gezien de matige vooruitzichten voor de bouwsector?

 7. Paulette
  29 februari 2016 at 11:52

  Ik vrees dat je gelijk hebt. Hopelijk zijn onze (klein)kinderen flexibel genoeg hierin hun (nieuwe) draai te vinden.

 8. Huub Paalvast
  29 februari 2016 at 11:03

  De VSP doet al geruime tijd duidelijke uitspraken over het basisinkomen. Ik mis dus in het rijtje trefwoorden de VSP.

 9. Aad Rieken
  29 februari 2016 at 10:20

  ”VAN DE SCHRIK BEKOMEN?!”

  Dat Is Schrikken Vandaag De Dag!
  (vuurwerk blijft het mooiste werk)