MAASSLUIS | Voelt u zich betrokken bij uw buurt/woonomgeving? Wilt u zich inzetten om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? En woont u in het westelijk deel van Maassluis? Kom dan eens langs op het Gebiedsoverleg West. Het verplicht u tot niets.

Iedereen is welkom

Het gebiedsoverleg voor de Vogelwijk, de Burgemeesterswijk, Steendijkpolder Noord en Steendijkpolder Zuid vindt plaats op woensdag 2 maart 2016 van 19.00 tot 20.00 uur bij wijkvereniging De Flat aan de Dr. J. Schoutenlaan 187 in Maassluis. Het is niet nodig u van te voren op te geven. Iedereen is welkom.

Bewoners bij wijk betrekken

In het gebiedsoverleg wordt het dagelijkse beheer van de betrokken partners en bewoners op elkaar afgestemd. Daarnaast is het doel om zoveel mogelijk bewoners bij de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te betrekken en bijzondere leefbaarheidprojecten uit te (laten) voeren, zowel fysiek als sociaal.

Leefbaarheid verbeteren

Het gebiedsoverleg is geen overleg waar klachten van bewoners of bewonerscommissies in ontvangst worden genomen en afgehandeld. Hiervoor kent de gemeente het Meldpunt Schoon, heel, veilig. Het gaat erom plannen te ontwikkelen en uit te voeren om gezamenlijk de leefbaarheid te verbeteren.

Zelf punten inbrengen

In de bijeenkomst komen enkele vaste agendapunten aan de orde, voor het overige bepaalt u de voortgang van de bijeenkomst door inbreng van punten waarvan u vindt dat ze de leefbaarheid in uw wijk zouden kunnen bevorderen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt