Wat betekent dat nou als je autisme hebt?

MAASSLUIS | Autisme staat de laatste tijd vaker in de belangstelling. En dat is terecht want veel mensen weten niet wat het inhoudt en hoe ze ermee om moeten omgaan. Autisme is een ontwikkelingsstoornis die doordringt op alle ontwikkelingsgebieden. En, complicerende factor, mensen met autisme zijn allemaal verschillend. Het soms zo afwijkende gedrag komt voort uit een andere ontwikkeling. Er is op het ene gebied een vertraagde ontwikkeling (bijvoorbeeld de sociale ontwikkeling) en op het andere gebied een versnelde (bijvoorbeeld abstractie en detailwaarneming). Dat betekent dat er in één persoon verschillende mentale leeftijden voor elk ontwikkelingsgebied verenigd zijn.

Een voorbeeld:

Kees (19 jaar en autist) komt verbaal over als een zeer beschaafde intelligente jongeman. Hij kan je alles vertellen over natuurkundige processen op aarde en in het heelal. Als zijn moeder echter voor de derde keer aan hem vraagt of hij zijn kleding eens van zijn kamervloer wil opruimen, slaat hij door en schopt boos en huilend tegen de deur.

In dit voorbeeld is te zien dat Kees op het gebied van kennis zijn kalenderleeftijd ver vooruit is, maar op sociaal-emotioneel niveau functioneert als een kind in basisschoolleeftijd. Hij is niet bij machte aan te geven dat hij het moeilijk vindt zijn kleding op te ruimen. Hij kan niet vouwen (motoriek) en weet niet wat hij er daarna mee moet doen (ordenen/opruimen).
Door die verschillende mentale leeftijden is de maatschappij een chaos voor iemand met autisme. Men heeft begeleiding nodig bij het indelen van de dag en uitvoeren van allerlei taken. Ook sociale relaties zullen steeds weer verduidelijkt moeten worden, elk contact levert dan spanning op. Wanneer iemand met autisme te lang overvraagd wordt, kan als gevolg daarvan er kans zijn op psychoses of depressie en zelfs suïcide.

>> lees verder onder deze video

In een gezin moet iedereen zich aanpassen aan de persoon met autisme, andersom is vaak onmogelijk. De keerzijde is dat de persoon met autisme door zijn intelligentie weet dat hij anders is, maar zo graag gewoon wil zijn en zich ook zoveel mogelijk ‘normaal’ gaat gedragen. Je kunt je voorstellen dat dit onnoemelijk veel energie kost en daardoor op een ander leefgebied verwaarlozing optreedt.

Kortom: mensen met autisme hebben levenslang gespecialiseerde begeleiding volledig op maat nodig. En dat veelal op individueel niveau.

In Maassluis zocht een aantal ouders van volwassen kinderen met autisme naar een manier om hen kleinschalig beschermd te laten wonen in hun eigen huurwoning. Na veel inspanning is hen dat gelukt. Zij hebben met de pgb’s van hun kinderen zorgaanbieder Woondroomzorg ingehuurd voor de begeleiding. Zo worden deze bewoners dagelijks begeleid op alle woon-leefgebieden.

Maatwerk Autisme is in het leven geroepen om voor een aangepaste werkomgeving te zorgen, omdat men vaak niet terecht kan op de reguliere arbeidsmarkt. De vaak intelligente mensen krijgen op hun niveau werkzaamheden te doen. En dit zonder tijds- of prestatiedruk en in een prikkelarme omgeving. Er wordt gewerkt aan arbeidsvaardigheden en aan ontwikkeling.

Maatwerk Autisme kan ook ambulant begeleiding bieden op het gebied van zelfstandig wonen en werken. Ook mensen van buiten de Woondroominitiatieven bleken behoefte te hebben aan deze vorm van dagbesteding.  Inmiddels weten deze (jong)volwassenen, zelfstandig wonende mensen en ook gestrande scholieren (‘thuiszitters’) de weg te vinden naar Maatwerk Autisme.

Voor meer informatie kijk op www.maatwerkautisme.nl

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt