De aanvragen voor burgerinitiatieven moeten vóór 1 april aanstaande bij het “Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.” zijn ingediend. Het Fonds beoordeelt de aanvragen en maakt daarna een keuze uit de initiatieven die in aanmerking komen voor een donatie. Er worden maximaal vijf initiatieven geselecteerd. Voor ieder burgerinitiatief kan een budget tussen de € 1.000,=  en € 10.000,= worden aangevraagd.

Het Fonds is op zoek naar grote en kleine initiatieven van actieve burgers in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Elke initiatief dat erop gericht is om blijvend met de inzet van vrijwilligers een probleem in de samenleving op te lossen, is welkom. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven die kwetsbare jongeren helpen, initiatieven die iets willen doen aan de eenzaamheid van ouderen of initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk. Ook initiatieven die er toe leiden dat burgers zelf diensten (zoals zorg) aan elkaar verlenen, die door de aanhoudende bezuinigingen niet meer vanzelfsprekend zijn, zijn welkom.

Op de website van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. vindt u de voorwaarden van dit programma en het aanvraagformulier. Zie www.fondssv.nl

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt