© PR - Adviesraad Samenlevingszaken discussieert over participatie

De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 10 december 2014. Deze raad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over beleidsplannen op het gebied van samenlevingszaken, zoals armoedebeleid, vrijwilligerswerk, inkomensvoorzieningen, jeugd en maatschappelijke ondersteuning. De vergadering wordt gehouden in het stadhuis van Maassluis, begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners van Maassluis zijn van harte welkom.

Op de agenda staat onder andere een discussie over de rol van de Adviesraad als het gaat om (cliënten)participatie. Het Rijk draagt vanaf 1 januari 2015 een aantal taken over aan de gemeente op de terreinen Zorg en Welzijn, Jeugd en Werk en Inkomen. Hoe kan de participatie van de inwoners rond deze decentralisaties het beste worden georganiseerd? Regionale organisaties zoals Rogplus krijgen hun eigen cliëntenraden. Wat wordt hun rol en hoe verhoudt zich dit tot de adviesfunctie van de Adviesraad Samenlevingszaken? Want het is en blijft erg belangrijk dat inwoners kunnen meepraten en meedenken over de manier waarop de gemeente deze nieuwe taken invult.

Voorafgaand aan de vergadering presenteert de Adviesraad in het bijzijn van wethouder Keijzer de nieuwe eigen website. Dit gebeurt om 15.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis.

De volledige agenda voor de vergadering is nu nog te vinden op de website van de gemeente Maassluis, via www.maassluis.nl/adviesraad-samenlevingszaken.

Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij aanvang van de vergadering inspreken op de onderwerpen die op de agenda staan. Tijdens de behandeling van deze onderwerpen tijdens de vergadering kunnen zij niet het woord voeren. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt