© PR – Stap voor Stap is een valpreventieprogramma voor ouderen

Geriatrisch centrum Breede Vliet in Hoogvliet, onderdeel van Argos Zorggroep, dingt mee naar de landelijke IGZ ZorgVeiligPrijs met het project ‘Stap voor Stap’. De ZorgVeiligPrijs is een prijs voor het beste initiatief op het gebied van patiënt- en cliëntveiligheid in de zorg en wordt georganiseerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Samen met nog zeven andere initiatieven staat Breede Vliet op de longlist. Een jury onder voorzitterschap van Ronnie van Diemen, Inspecteur-generaal van de IGZ, beoordeelt de acht initiatieven en nomineert vervolgens de drie beste kandidaten. Deze kandidaten mogen zich presenteren op het IGZ Patiëntenveiligheidscongres dat op 19 juni a.s. wordt georganiseerd in de Doelen in Rotterdam. Tijdens dit congres maakt de IGZ de winnaar bekend. In totaal zijn er 39 initiatieven ingediend.

Stap voor Stap is een valpreventieprogramma voor ouderen met geheugenproblemen en stemmings- en gedragsproblemen die wonen in een verpleegcentrum of gebruik maken van de dagbehandeling. Het programma duurt in totaal tien weken met wekelijks twee bijeenkomsten van een uur en bestaat een hindernisbaan en een conditie- en spiertraining. Bij de hindernisbaan leren deelnemers om de valgevaarlijke situaties te herkennen en oefeningen toe te passen om met deze situaties om te gaan. Bij de conditie- en spiertraining ligt het accent op de beenspieren met nadruk op de hamstrings. Uit onderzoek is gebleken dat zwakte van deze spieren leidt tot meer valpartijen.

Deelnemers geven aan na het programma meer zelfvertrouwen te hebben en minder bang te zijn om te vallen. Ook kunnen ze mogelijke gevaren beter herkennen en hier beter mee omgaan.

Het valpreventieprogramma is eind 2013 voor het eerst van start gegaan en zal in 2014 worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt