© www.maassluis.nu - groot gezond gevaar

Onderzoek heeft uitgewezen dat de speelplas in speelpark Avonturis een gevaar kan vormen voor de gezondheid van kinderen. In het eerste jaar van het bestaan zijn er veel menselijke en dierlijke uitwerpselen terechtgekomen in het water. Metingen wezen uit dat dit een onaanvaardbare situatie zal gaan opleveren voor de kinderen. Bovendien vormt er zich bij warm weer blauwalg. Van gemeentewege is besloten om de plas volledig te laten dempen.  Deze werkzaamheden zijn begonnen per deze week. Er blijft nog wel een klein watertje naar beneden stromen.

Voorgaande zomer werd het water in de plas snel troebel en er waren stankklachten. Om problemen door de waterkwaliteit te voorkomen en een goede kwaliteit te kunnen blijven garanderen, werd de waterplas vanaf juli 2014 preventief wekelijks voorzien van vers water. Hierdoor konden de kinderen veilig met water blijven spelen. Het wekelijks preventief verversen van het water in de zomer is een kostbare en tijdrovende maatregel en biedt geen structurele oplossing.

Watermonsters
Om de waterkwaliteit te beoordelen zijn vanaf juli jl. wekelijks watermonsters door het waterschap genomen. Het bleek dat bacteriën in de waterplas afkomstig zijn van menselijke uitwerpselen en dierlijke uitwerpselen (watervogels en konijnen). Daarnaast werd ook blauwalg aangetroffen. Alhoewel deskundigen verbaasd waren dat blauwalg in dit brakke water kan gedijen, bleek uit overleg met het expertise centrum van de Wageningen University (WUR/Alterra), GGD en het RIVM dat veel natuurspeelplaatsen met deze problematiek kampen. Omdat het water voedselrijk is en de waterplas ondiep en daardoor snel opwarmt, is het een ideale biotoop voor bacteriën. Na goed overleg heeft de gemeente dan ook besloten om de waterplas te dempen en een andere invulling te geven.

Aanpassingen
In overleg met ontwerpster Sigrun Lobst is een speels alternatief bedacht. Het stromend water uit de beek wordt direct naar de Nieuwe Waterweg afgevoerd, waardoor de beekloop, de handpomp en de watertrap behouden blijven. Het gebied van de voormalige waterplas wordt in tweeën verdeeld, met de beekloop er tussendoor.

Het ene deel wordt een mooi groengebied: een bloemen- en graslandmengsel voor natte gronden zorgt hier voor de kleur en fleur. Later wordt hier met vrijwilligers een avontuurlijk pad doorheen gemaakt.

Het andere deel wordt een zandstrandje met houten windschermen. In combinatie met het water uit de beek kunnen de kinderen hier fantastische zandkastelen bouwen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt