MAASSLUIS| Het concept “basisinkomen” leeft onder uitkeringsgerechtigden. Afgelopen maanden discussieerden meer dan duizend leden van FNV Uitkeringsgerechtigden bij bijeenkomsten over dit idee. De meerderheid van deze leden is een voorstander van invoering van het basisinkomen omdat het onder andere een stukje zekerheid, meer vrijheid en minder stress betekent.

Wat is een Basisinkomen?
Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedere inwoner verstrekt of garandeert, ongeacht over welke overige inkomsten of vermogen deze beschikt. Het heet basisinkomen, omdat het net genoeg is om van rond te komen. Wie een hoger inkomen wil, blijft aangewezen op andere bronnen zoals inkomsten uit werk. De meningen zijn nog verdeeld over de ideale hoogte van een basisinkomen.

Experiment
In Nederland wordt er op het moment volop gediscussieerd over het basisinkomen en ook de politiek lijkt de mogelijkheden niet af te wijzen. Enkele gemeenten willen in overleg met het Rijk gaan experimenteren met een basisinkomen voor vooralsnog een beperkt aantal deelnemers.

Conceptvoorstel
Op basis van twee discussierondes en de verzamelde reacties via de mail, is er een conceptvoorstel gemaakt waar FNV Uitkeringsgerechtigden binnen de FNV de boer mee op gaat. Eerst worden bij de andere FNV-sectoren, in de regio en in de vakbondshuizen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. FNV Uitkeringsgerechtigden ziet graag dat het FNV Congres in 2017 de invoering van een basisinkomen als vakbondsdoel vaststelt.

Het voorstel in hoofdlijnen:

  • Het basisinkomen zoals FNV Uitkeringsgerechtigden dat voor ogen heeft, is qua hoogte en systeem vergelijkbaar met de huidige AOW, dus krijgt een samenwonend stel per persoon minder dan een alleenstaande.
  • Voor iedereen die 18 jaar legaal in Nederland heeft gewoond.
  • Inkomen uit betaalde arbeid wordt niet verrekend met het basisinkomen.
  • Huidige toeslagen zoals de huur- en zorgtoeslag blijven bestaan.
  • Werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen blijven ook, voor dat deel van het inkomen dat afkomstig is uit betaald werk.

bron: FNV

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt