ne© www.maassluis.nu - Benefits for Kids: Word ook mentor en help een kind

In Maassluis is het mentorprogramma Benefits for Kids sinds een jaar actief, nadat het al jaren met succes werkt in Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Regelmatig komen aanmeldingen binnen van mentoren en mentees. In de eerste maanden van dit jaar zijn er weer tien kinderen aangemeld voor het programma. Er stonden mentoren klaar om aan de slag te gaan, dus deze kinderen hebben in februari al kennisgemaakt met hun mentor.

Mentoren gezocht
Ook al loopt het project dus al best goed, we kunnen nog veel meer mentoren gebruiken.

WOS nieuws-item
De WOS heeft zowel via radio als tv onlangs opnieuw aandacht besteed aan dit mooie project. Bekijk het nieuws-item op WOS-tv waarin mentor Geoffrey en mentee Bamboo met zijn moeder in het Museum Maassluis hun verhaal doen over wat het mentortraject voor hen betekent.

Steuntje in de rug
Als mentor geef je een kind, van 8 tot en met 14 jaar, een steuntje in de rug om zich te ontwikkelen en/of een talent te ontdekken. Om welke reden dan ook kan dit vanuit zijn of haar eigen thuissituatie onvoldoende geboden worden.

Breder toekomstperspectief
Deze kinderen worden gekoppeld aan mentoren die binnen het bedrijfsleven en publieke organisaties werken. Doel is om hun leefwereld te vergroten, hen zelfverzekerder te maken en een breder toekomstperspectief te bieden.

Het gaat niet om hulpverlening
De leervraag en/of behoefte van het kind staat in het programma centraal. Dat is ook het uitgangspunt bij het maken van een ‘match’ tussen kind en mentor. Het gaat dus niet om hulpverlening. De kinderen gaan twee keer per maand met hun mentor op stap. Samen naar een museum of dierentuin bijvoorbeeld, de natuur opzoeken, open dagen van scholen bezoeken of samen sporten.

Mentor van Gino?
Gino is 11 jaar en woont samen met zijn moeder en zusje. Zijn vader heeft hij al vier jaar niet gezien. Hij zou graag met een mentor op pad gaan, omdat zijn moeder door haar ziekte niet in staat is om actieve dingen te ondernemen. Wie wordt zijn mentor?

Mentor van Porsch Centrum Rotterdam
De manager van Porsche Centrum Rotterdam vertelt in het volgende filmpje waarom hij mentor is bij Benefits for Kids:

Mentorvoorwaarden
Wat wordt er van een mentor verwacht?
– Mentoren moeten 18 jaar of ouder zijn en er moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden overlegd.
– Je wordt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, daarna volgt een intakegesprek.
– Als potentiële mentor neem je deel aan een training, 2 x 2,5 uur.
– Hierna volgt een kennismakingsgesprek bij het kind thuis, in aanwezigheid van een medewerker van Benefits for Kids.
– Als er een klik is tussen mentor en het kind, volgt een match en gaan zij gedurende minimaal één jaar met elkaar op pad, in het kader van talentontwikkeling van het kind.
– De mentor wordt o.a. ondersteund middels vier mentorbijeenkomsten per jaar, waarin mentoren onderling ervaringen uitwisselen rond een thema.

Aanmelden en informatie
Meld je aan via www.benefitsforkids.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij: Marijke Ridder (projectleider), via mail: m.ridder@benefitsforkids.nl of telefonisch: 010- 2857825 of 06-43170112. Vanuit de gemeente Maassluis kan je mailen naar beleidsmedewerker Annemarieke Slavenburg, via a.slavenburg@maassluis.nl.

Fotoverslag
Download het fotoverslag van het feest vanwege het 12,5 jarig bestaan van Benefits for Kids voor alle kinderen, mentoren en ouders op de website van Benefits for Kids.

 

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt