samen naar wegen zoeken

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis is op 1 februari 2013 opgericht door de Protestantse Gemeente Maassluis, de Evangelische Gemeente Maassluis en de Nederlands Gereformeerde Kerk Maassluis. Het doel van BOOM is om mensen in financiële nood de helpende hand te bieden. Niet door het geven van geld, maar door het inzetten van SchuldHulpMaatjes, die samen met de hulpvrager op zoek gaan naar structurele oplossingen. Denk hierbij aan praktische hulp zoals het samen op orde brengen van de financiële situatie, de te nemen stappen richting schuldhulpverleningsinstanties, maar ook een luisterend oor en morele steun.

Stichting BOOM Maassluis coördineert het project “SchuldHulpMaatje”. SchuldHulpMaatje heeft als doel om preventief en effectief mensen te ondersteunen bij het omgaan met problemen door financiële schulden. We bieden hulp door samen naar wegen te zoeken om die problemen te voorkomen of de schulden af te lossen. Centraal daarbij staat het bevorderen van de zelfredzaamheid middels inzet van getrainde vrijwilligers . Plaatselijke samenwerkende kerken versterken hun diaconale inzet door participatie in het netwerk van stichting BOOM Maasluis (SchuldHulpMaatje) en bieden nieuwe hoop en perspectief in het leven van mensen die in sociale en/of financiële zin vast zijn gelopen.

www.stichtingboommaassluis.nl

Stichting BOOM Maassluis (SchuldHulpMaatje) werkt aanvullend op hulp die geboden wordt vanuit professionele organisaties op terrein van schuldhulpverlening en sociaal maatschappelijke dienstverlening

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    10 november 2015 at 10:19

    ”Ze Zetten Een ”BOOM”pje Op!”