Woensdagmiddag 22 januari jl. was het een drukte van belang in het Witte Kerkje. De PCOB heeft samen met het CDA Maassluis een bijeenkomst georganiseerd over de ouderenzorg. CDA coryfee Hannie van Leeuwen sprak op deze inspirerende middag.

Hannie van Leeuwen, afgelopen weekend 88 jaar geworden, kan meepraten over de problemen die het ouder worden met zich meebrengt. Haar hele leven heeft zij zich al ingezet voor de bejaarden- en ouderenzorg. Momenteel is zij lid van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Doel van het programma is een betere integrale zorg bewerkstelligen met het accent op kwetsbare ouderen. Er waren veel klachten van ouderen; de zorg was onsamenhangend, men werkte langs elkaar heen, er kwamen veel zorgverleners aan het bed en er was een slechte bejegening. Het moet gaan over de kwaliteit van leven.

Universiteiten zijn diverse onderzoeken gestart en er zijn veel projecten uitgevoerd. Een belangrijke waarde is dat kwetsbare ouderen zelf verantwoordelijk zijn voor de zorg die zij krijgen. Ook probeert men preventief zorg te voorkomen. Er komt meer coördinatie en integratie in de zorg en men gaat meer doelmatig werken.

Hannie liet merken dat haar hoge leeftijd geen vat had gekregen op haar gevoel voor humor en scherpte. Op niet mis te verstane wijze bracht zij verschillende dilemma’s naar voren die veel stof tot discussie gaven. Belangrijk vindt Hannie onder andere de kwaliteit van leven. Zij pleit voor een discussie over de vraag ‘moet alles wat kan’. Kiezen voor een operatie betekent niet altijd meer kwaliteit van leven. Wees kritisch als patiënt en ga in goed overleg met de huisarts over wat voor u het beste is. Ook is gesproken over de AWBZ waarop bezuinigd moet worden omdat de kosten onbetaalbaar worden. Hannie onderstreepte het belang van solidariteit tussen generaties. Tot slot sprak Hannie haar waardering uit voor de ouderenbonden. De ouderenbonden voeren openlijk discussies over gevoelige onderwerpen zoals ouderenmishandeling, veiligheid en doorbehandeling; ook onze lokale PCOB. Door erover te praten met elkaar, komen we verder.

Hannie van Leeuwen heeft de toehoorders een inspirerend verhaal voorgehouden.  Het was een geslaagde middag.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt