Op donderdag 26 september 2013 reikt burgemeester Koos Karssen de Erepenning der gemeente uit aan de heer G.D. (Gerard) van Doodewaard. Het gemeentebestuur heeft gemeend de heer Van Doodewaard de Erepenning der Gemeente toe te kennen wegens zijn verdiensten voor het onderwijs in de gemeente Maassluis.Na ruim 40 jaar in dienst te zijn geweest bij de Stichting Meervoud zal hij op 1 oktober afscheid nemen als directeur van CBS Het Spectrum te Maassluis. De heer Van Doodewaard is gedurende een lange tijd nauw betrokken geweest bij het onderwijs in de gemeente Maassluis.

Naast zijn werkzaamheden voor de Stichting Meervoud was hij namens het Interzuilair Directie Beraad afgevaardigd in de werkgroepen VVE Maassluis, Regiegroep jeugd, Maassluise Onderwijs Raad en Stuurgroep Zat. Daarnaast heeft hij in de gemeentelijke ontwikkeling van Brede School tot Integraal Kindcentrum een bijdrage geleverd middels, het aangaan en onderhouden van een nauwe samenwerking met SKM, het opzetten van de eerste startgroep van Maassluis. Het bij elkaar zoeken en aansturen van de partners voor de combinatie functionaris, die het naschools aanbod aanstuurt. Om op de hoogte te blijven van de gemeentelijke ontwikkelingen is de heer Van Doodewaard vaak aanwezig bij gemeenteraadsvergaderingen en georganiseerde bijeenkomst vanuit de gemeente.

Naast bovengenoemde werkzaamheden is de heer Van Dodewaard ook actief op maatschappelijk terrein. Vanwege zijn maatschappelijke verdiensten ontving hij tijdens de Algemene Gelegenheid van 2012 een Koninklijke onderscheiding.

De Erepenning wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich in enig opzicht jegens de gemeente Maassluis of haar ingezetenen gedurende lange tijd of naar aanleiding van een zeer bijzondere gebeurtenis meer dan gewoon verdienstelijk hebben gedragen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt