MAASSLUIS | In het verleden heeft TriviumLindenhof jongeren opgevangen in het pand aan de Haven nr. 7, misschien heeft u daar wel eens wat over gehoord of gezien. Het waren kinderen die om uiteenlopende redenen niet meer bij hun ouders konden wonen. Ze kregen deskundige begeleiding totdat ze zelf op eigen benen konden staan. Twee jaar geleden is deze opvang verplaatst naar Rotterdam. Het pand staat sinds die tijd leeg.

TriviumLindenhof is een organisatie voor (jeugd)hulpverlening in de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Ze werken nauw samen met de wijk- en jeugdteams van diverse gemeenten, met (regionale) ketenpartners en de Jeugdbescherming. Jaarlijks bieden zij hulp aan meer dan 2.500 kinderen, jongeren en ouders.

TriviumLindenhof wil, na een verzoek van stichting Nidos, graag op deze locatie alleenstaande minderjarige erkende vluchtelingen opvangen en begeleiden. Het gaat om acht kinderen in de leeftijd van 15 tot 17 jaar die allemaal een verblijfsstatus hebben, met alle rechten en plichten die daar bij horen. Het Maassluise college van burgemeester en wethouders is hier positief over. Het is belangrijk dat kinderen die zonder vader en moeder in een voor hen vreemd land terecht zijn gekomen alle hulp en ondersteuning krijgen. Goed integreren staat daarbij voorop.

Uiteraard krijgen ze onderwijs. Dat gebeurt in een internationale schakelklas tot het moment dat zij in het reguliere onderwijs kunnen instromen. In het pand Haven nr. 7 zal tijdens de opvang 24 uur per dag, 7 dagen per week deskundig toezicht zijn. Bij de gemeente is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd om het pand te kunnen gebruiken voor deze opvang. We verwachten dat de opvang na de zomervakantie kan beginnen.

Stichting Nidos is een onafhankelijke landelijke (gezins-)voogdij instelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Stichting Nidos heeft de voogdij over alle minderjarige asielzoekers die zonder ouders in Nederland zijn.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. Rvs02071963
    2 juli 2016 at 12:56

    Mooie werkplek voor mij als jongerenwerker…..lijkt me een gewelfig mooie utdaging.

  2. Aad Rieken
    1 juli 2016 at 11:44

    ”Het Pand In Een Vreemd Land Is Een Stand-Punt Uit!”