door Harry J. Bodifée

Rorate-zondag, 18 december, 11.00u in de Egbertuskerk.

HOEK VAN HOLLAND | “Hemelen, laat de wolken van daarboven neerdruppelen de rechtvaardige” Naar deze tekst wordt de 4e zondag van de advent genoemd: “Rorate, caeli, de super nubes pluant iustum”. Het zal meermaals klinken, want het is weer de beurt voor Gregoriaans. De pandemie heeft ook de Studiegroep dwarsgezeten en we verheugen ons nu weer op een meditatief uitzien naar de komende kerst.

© Harry Bodifée – De afbeelding is de ontmoeting tussen Maria en Elizabeth in de collectie van Museum Boijmans.

De echte adventsmis (missa XVII) en een paar van de overbekende adventsgezangen worden á capella gezongen. Zo ook het Magnificat, één van de weinige gezangen die naast de psalmen door de synode van Dordrecht gehandhaafd werd. Die hebben katholieken en protestanten dus gemeenschappelijk. Het Magnificat is de lofprijzing die Maria geeft in antwoord op de begroeting door haar nicht Elizabeth, wanneer beide net zwanger zijn. De begroeting door Elizabeth is weer deel van het overgeleverde Ave Maria, die niet zal ontbreken. (”Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is …”).

Hoeveel mooier kan het zijn de week voor de kerst?

H. Egbertuskerk, De Cordesstraat 27-29, 3151 BH Hoek van Holland


Overall Beheerder

Overall Beheerder