© PR - Inzamelactie voor voedselbank op 7, 13 en 14 december 2014

Inzamelactie voor voedselbank op 7, 13 en 14 december 2014 
De groep mensen die zich tot de voedselbank moet wenden zal naar het zich laat aanzien stabiel blijven of mogelijk iets groter worden. Mensen die opeens ontslagen zijn omdat het bedrijf failliet is gegaan of moet inkrimpen. Gebroken gezinnen, vluchtelingen die soms al lange tijd in Nederland wonen maar niet aan het werk komen, ouderen met een gering inkomen, chronisch zieken… En al die mensen moeten eten, elke dag weer.

De Stichting Voedselbank Maassluis is dankbaar dat zoveel gulle gevers wekelijks allerlei producten afstaan. Maar ook de leveranciers moeten op de kleintjes gaan letten en de bevoorrading via het regionale distributiecentrum is nog steeds niet voldoende. Daarbij opgeteld het feit dat er vanuit dat regionale distributiecentrum er uiteraard geen aflevering komt op de vrijdag als het 2e kerstdag is, reden genoeg voor de diaconale teams van de kerken een inzamelactie te organiseren.

Helpt u mee om een verantwoord pakket samen te stellen. Heel hartelijk dank alvast namens de gezinnen die het hard nodig hebben. We rekenen op u!

Op zondag 7 en 14 december voor en na de kerkdiensten kunt u artikelen inleveren. Op zaterdag 13 december tussen 10.30 uur en 13.30 uur kunt u uw houdbare producten weer afleveren bij de volgende kerkgebouwen: De Ark (Nederlands Gereformeerde Kerk), Immanuëlkerk, Groote Kerk (gebouw De Schans) en Koningshof.

Als u niet in de gelegenheid bent naar de inzamelingspunten te komen dan zijn wij uiteraard ook heel blij met een gift op het rekeningnummer van de Stichting Voedselbank Maassluis IBAN : NL64INGB0001210107 met de vermelding kerstgift.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt