Wat staat er deze week te gebeuren bij de R.K. Parochie de Goede Herder in Maassluis? Hieronder een overzicht:

LEESROOSTER IN DE H. EUCHARISTIE
Veertiende zondag door het jaar: Jes. 66:10-14; uit Psalm 66; Gal. 6:14-18; Lucas 10:1-12.

VIERINGEN

PETRUS EN PAULUSKERK

Donderdag 4 juli: 9.00 uur H. Eucharistie. Voorganger: pastor Biesjot

Zondag 7 juli: 9.30 uur H. Eucharistie met zang. Voorganger: pastor Biesjot.

Maandag: 9.00 uur Lauden

Donderdag 11 juli: 9.00 uur H. Eucharistie. Voorganger: pastor Biesjot.

TWEEMASTER
Dinsdag 9 juli: 14.30 uur H. Eucharistie. Voorganger: pastor Biesjot.

KLOOSTERKAPEL
Vrijdag: Lauden 9.00 uur.

MEDEDELINGEN IN JULI EN AUGUSTUS

SECRETARIAAT OPEN:

MAANDAG- EN DONDERDAGOCHTEND VAN 9.30-12.00 UUR

VIERINGEN:

ZATERDAG: GEEN VIERING
DINSDAG EN WOENSDAG: GEEN LAUDEN

Artikelen voor “Kerk aan de Waterweg” kunnen worden ingezonden aan het e-mailadres redactie@goedeherderparochie.nl
De sluitingsdatum voor het eerstvolgende nummer is vervroegd. De kopij voor het septembernummer moet uiterlijk 21 juli worden aangeleverd.

Werkgroep Geloofsverdieping: Spiritour Deventer
Als laatste activiteit van de werkgroep Geloofsverdieping van dit seizoen, bezoeken we dit jaar Deventer op zaterdag 13 juli 2013. Deventer, stad van de Moderne Devotie (Geert Grote), van het Etty Hillesum centrum, boeken en koek. Wij gaan een tocht maken langs verrassend Deventer. Per trein gaan we een dag naar Deventer o.l.v. pastor Lidwien Meijer die een groot aantal jaren in Deventer heeft gewoond en gewerkt. We vertrekken rond 08.15 uur vanaf station Schiedam-Centrum en zijn rond 21.15 uur weer terug in Schiedam

Indicatieve Kosten: Treinreis voltarief € 38,00, plus nog kosten diner in een Italiaans restaurant. Maximum aantal deelnemers: 25 ( er wordt veel gelopen die dag)
U dient hiervoor zich op te geven liefst via e-mail: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via het secretariaat van uw deelgemeenschap.

Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.
Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Parochiesite: www.appp.nl
Giro kerkbestuur: 114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en
697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.

Basbooister

Basbooister