Wat staat er deze week te gebeuren bij de R.K. Parochie de Goede Herder in Maassluis? Hieronder een overzicht:

Leesrooster in de Heilige Eucharistie
Vijtiende zondag door het jaar: Deut. 30: 10-14; uit Psalm 69; Kol. 1: 15-20; Lucas 10: 25-37

Vieringen
Petrus en Pauluskerk

– Donderdag 11 juli: 9.00 uur H. Eucharistie. Voorganger: pastor Biesjot
– Zondag 14 juli: 9.30 uur Woord- en communieviering met zang. Voorganger: mevrouw Paalvast.
– Maandag: 9.00 uur Lauden
– Donderdag 18 juli: 9.00 uur H. Eucharistie. Voorganger: pastor Biesjot.

Kloosterkapel

– Vrijdag: Lauden 9.00 uur.

Mededelingen in juli en augustus

Secretariaat open op maandag- en donderdagochtend van 9:30-12:00 uur.

Vieringen
– Zaterdag: geen viering
– Dinsdag: geen lauden

Kerk aan de Waterweg
Artikelen voor “Kerk aan de Waterweg” kunnen worden ingezonden aan het e-mailadres redactie@goedeherderparochie.nl
De sluitingsdatum voor het eerstvolgende nummer is vervroegd. De kopij voor het septembernummer moet uiterlijk 21 juli worden aangeleverd.

Werkgroep Geloofsverdieping: Spiritour Deventer
Als laatste activiteit van de werkgroep Geloofsverdieping van dit seizoen, bezoeken we dit jaar Deventer op zaterdag 13 juli 2013. Deventer, stad van de Moderne Devotie (Geert Grote), van het Etty Hillesum centrum, boeken en koek. Wij gaan een tocht maken langs verrassend Deventer. Per trein gaan we een dag naar Deventer o.l.v. pastor Lidwien Meijer die een groot aantal jaren in Deventer heeft gewoond en gewerkt. We vertrekken rond 08.15 uur vanaf station Schiedam-Centrum en zijn rond 21.15 uur weer terug in Schiedam

Indicatieve Kosten: Treinreis voltarief € 38,00, plus nog kosten diner in een Italiaans restaurant. Maximum aantal deelnemers: 25 ( er wordt veel gelopen die dag)
U dient hiervoor zich op te geven liefst via e-mail: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via het secretariaat van uw deelgemeenschap.

Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.
Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Parochiesite: www.appp.nl
Giro kerkbestuur: 114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en
697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.

Basbooister

Basbooister