Zondag 13 juli is er een kerkdienst om 9.30 in Koningshof aan de Uiverlaan 20.  Het is een dienst waarin de doop bediend zal worden. De doop die Gods verbondenheid met mensen uitdrukt, maar in de doop klinkt ook de dankbaarheid van ouders door voor nieuw leven dat aan hen is toevertrouwd.

Uit de Bijbel lezen we uit het Matteusevangelie.

Jezus vertelt gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel ofwel het koninkrijk van God. Als de leerlingen vragen waarom Jezus in de vorm van gelijkenissen spreekt is zijn antwoord  behoorlijk hard. Wat hij vertelt is kennelijk niet voor iedereen bestemt. Sommigen zijn ziende blind en horende doof. Dat niet alles bij iedereen in vruchtbare aarde valt, komt ook terug in de eerste gelijkenis die Jezus vertelt over de zaaier. Een zaaier die het overigens niet zo nauw neemt waar die het zaad laat neervallen. Hij gaat er kwistig mee om waardoor een deel ook terecht komt op plekken waar het eenvoudigweg niet kan gedijen. Het aparte in dit geval is dat nadat Jezus gezegd heeft dat hij in gelijkenissen spreekt opdat niet iedereen begrijpt waar hij over spreekt, hij de gelijkenis van de zaaier, die op zich voor zichzelf spreekt, uitvoerig uitlegt.

2014-07-13 van-gogh_zaaierVincent van Gogh maakte een aantal schilderijen waarop graan en de zaaier terug te vinden zijn. Graan moet in de aarde vallen en sterven, anders kan het geen vrucht dragen. Van Gogh bleef geïntrigeerd door die gedachte.


Op deze zondag wordt Zegna, dochter van Ananja en Jaap Backelandt gedoopt.

We zingen zoals elke week een aantal liederen uit het nieuwe liedboek, en ook is er aandacht voor de kinderen.

Er is kinderoppas en kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

 

PKN Koningshof

Gerrit van Dijk

Gerrit van Dijk

2014-2019 | Columnist op woensdag (1x per maand) | Dominee PKN | @gdijkdijk op Twitter