Net als elke vierde zondag van de maand wordt a.s. zondag 23 maart weer een vrijzinnige viering gehouden bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Maassluis e.o. Deze keer wordt de viering geleid door Wim Scholl uit Vlaardingen.

In moeilijke tijden zoeken sommige mensen hulp in het gebed. Niet voor niets bestaat de zegswijze ‘Nood leert bidden’. Ook als mensen voor een moeilijke beslissing staan, wendt men zich tot God. Is dat  een zinnige handelwijze, grijpt God daadwerkelijk in? Kan een gebed ook ons helpen? Vragen die aan de orde komen in deze vrijzinnige viering, waaraan ook medewerking wordt verleend door het Cha-Os-koor o.l.v. Hugo de Koning, organist van de Remonstrantse kerk te Vlaardingen. Ons eigen orgel wordt zoals altijd bespeeld door Pieter As.

Deze viering wordt gehouden in het Witte Kerkje aan de Constantijn Huygensstraat 1 en begint om 10.15 uur. U bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn en mee te denken en na te praten over dit onderwerp. Tot ziens!

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt