© www.maassluis.nu - Luna zoekt pleegouders

Op 10 april jl. startte ‘Luna’ haar zoekactie naar een pleeggezin. Ze is nu ook in de regio Rijnmond om te kijken of daar misschien een fijn gezin is waar ze (even) kan wonen.

Mijn mama kan even niet voor mij zorgen
Een kind kan het beste thuis opgroeien, daar is iedereen het over eens. Maar soms is dat niet mogelijk, omdat de ouders de zorg voor hun kind(eren) niet aankunnen. In die situaties is een pleeggezin het beste alternatief, want dat lijkt het meest op een gewone gezinssituatie.

Helaas is er een tekort aan pleeggezinnen. Met de animatiefilm ‘Luna zoekt pleegouders’ vragen de pleegzorgorganisaties aandacht voor pleegzorg en willen zij pleegouders werven voor kinderen die, net als Luna, wachten op een fijne plek in een pleeggezin.

Daarom zoekt Luna pleegouders
Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp waarbij een gezin tijdelijk voor een kind van een ander zorgt. Iedereen van 21 jaar en ouder die een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden, kan pleegouder worden. Voor een paar dagen, in een crisissituatie, maar soms ook voor een aantal maanden of jaren. In de animatiefilm laat Luna zien dat heel veel mensen pleegouder kunnen zijn: een vader en moeder met misschien kinderen; twee vaders of moeders. Pleegouders kunnen jong of oud zijn, op kantoor werken of brandweerman zijn. Zolang ze maar een plekje hebben in hun huis en hart.

Help Luna of een ander kind
FlexusJeugdplein organiseert regelmatig informatieavonden voor mensen die overwegen pleegouder te worden. De eerstvolgende bijeenkomst is op 19 mei in Rotterdam-Zuid. Kijk voor meer informatie en het filmpje op www.flexusjeugdplein.nl.

FlexusJeugdplein
FlexusJeugdplein is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in de regio Rijnmond die in de regio ook de pleegzorg verzorgt. In 2014 werden via FlexusJeugdplein bijna 1700 kinderen opgevangen in een pleeggezin.

Kinderen worden door FlexusJeugdplein bij voorkeur geplaatst in het eigen netwerk: bij familie, vrienden of andere mensen in de omgeving. Als dat niet lukt, doet FlexusJeugdplein een beroep op een zgn. bestandsgezin. Om een goede match tussen een gezin en een kind te kunnen maken zijn meer bestandsgezinnen nodig dan er nu beschikbaar zijn.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt