© www.maassluis.nu - Mantelzorgavond

Op 29 oktober jl. kwamen de kinderen van de thuiswonende jonge cliënten met dementie van Dagbehandeling Marconihove in Schiedam, Dagbehandeling Parkhof in Maassluis en de GGZ Delfland bij elkaar in Dagcentrum Parkhof voor de jaarlijkse mantelzorgavond.

De reden dat deze avond werd georganiseerd, is dat de kinderen van de cliënten overdag niet kunnen deelnemen aan een gespreksgroep, ook al bestaat er bij hen wel een behoefte.

Tijdens deze mantelzorgavond zijn de kinderen, professionals en vrijwilligers met elkaar in gesprek gegaan om te praten over het moeilijk hanteerbare gedrag bij jonge mensen met dementie. Het delen van elkaars ervaringen stond hierin centraal.

Zo werd er onder andere gesproken over veel voorkomende cognitieve stoornissen en het verlies aan zelfstandigheid. Ook kwamen vragen aan de orde zoals: Hoe herken je probleemgedrag als achterdocht of angst bij je jong dementerende ouder? Wat kun je wel en niet doen in de omgang? Hoe stuur ik als jong kind mijn dementerende vader of moeder hierbij?

Bij de afsluitende vragenronde werd geconstateerd dat de avond voor de kinderen talrijke nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Andersom bleek de kinderavond ook voor de professionals nieuwe aanknopingspunten te hebben geboden in de begeleiding van het cliëntsysteem.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt