Help mij het zelf te doen

MAASSLUIS | De zomervakantie is voorbij en ook de Montessorischool in Maassluis is weer begonnen. Vanaf 22 augustus jl. is de samenwerking tussen de school en Montessori kinderopvang officieel: de buitenschoolse opvang is open! Zowel de kinderopvang als de school streven naar continuïteit tussen ouder, kind, begeleid(st)er en leerkracht. De samenwerking versterkt en waarborgt de visie van Montessori: ‘Help mij het zelf te doen’.

Montessori kinderopvang
Logo Montessori BSONa schooltijd kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar plezier maken in een met zorg voorbereide omgeving met daarbij behorende bso-activiteiten, waarbij naast inspanning ook ontspanning mogelijk is. In de buitenschoolse opvang geven wij op basis van de vier ontwikkelingsfases van het kind invulling aan deze fasen voor elk kind. Het kind is van nature nieuwsgierig en leergierig, waardoor het kind uit zichzelf actief gemotiveerd wordt om zich te ontwikkelen.

Deze ontwikkeling verloopt in een aantal gevoelige perioden van 0 tot 4 jaar (kinderdagverblijf en peutergroep) en van 4 tot en met 12 jaar (school en buitenschoolse opvang), waarbinnen individuele verschillen zijn waar te nemen. De omgeving is voorbereid en anticipeert daar op middels materiaal en begeleiding. Door het bieden van vrijheid in gebondenheid kan het kind veilig leren en geholpen worden om het zelf te doen.

Montessorischool Maassluis
Montessorischool Maassluis is een school die openstaat voor iedereen. Alle kinderen zijn daarom welkom op onze school. De school is een ontmoetingsplaats, waar kinderen zich in de eerste plaats veilig en ‘thuis’ moeten kunnen voelen. Waar kinderen van diverse culturen met elkaar in contact komen en van elkaar kunnen leren.

Montessori kinderopvang is met een buitenschoolse opvang (zowel voorschoolse-, naschoolse als tussenschoolse opvang) gevestigd in het schoolgebouw van Montessorischool in Maassluis. Montessorischool Maassluis valt onder het bestuur van Stichting Monton. Tot deze stichting behoren elf montessorischolen uit Midden Nederland.

Inhoudelijk en praktisch Montessori kindcentrum
Om een doorgaande lijn vorm te geven wordt er gewerkt volgens de opvoedkundige en onderwijskundige visie van Maria Montessori. Beide partijen willen een verlengstuk zijn van de belangrijkste leefomgeving … namelijk thuis, door als kinderopvang, school en ouders samen te verbinden.

Naast de inhoudelijke voorbereide omgeving en kwalitatieve begeleiding in het ‘zelf’ doen, biedt de samenwerking in Helmond u als ouder ook praktische voordelen. U kent het wellicht: het ene kind gaat naar de kinderopvang en het andere kind naar school. Zeker wanneer u ook kiest voor de buitenschoolse opvang, dan heeft u al gauw te maken met drie verschillende locaties. Deze logistieke strubbelingen zijn vanaf nu verleden tijd.

www.montessorikinderopvang.nl

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt