© PR - Monstersche Sluis wacht op haar opening

Diverse prominenten steunen het initiatief van de Stichting Monstersche Sluis om de sluis gelegen in de historische binnenstad van Maassluis te heropenen. Ook Nederlander van het jaar, burgemeester Aboutaleb, neemt zitting in het comité van aanbeveling.

Na de conditietest, die onder leiding van professor Jan Stuip is gehouden, heeft de Stichting gekozen om de sluis met nieuwe deuren uit te rusten zodat deze lange tijd kan functioneren. De kosten hieraan verbonden wil de stichting via sponsor – en fondswerving vergaren. Deze keuze is onlangs ter besluitvorming voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders van Maassluis en het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, zegt Bert de Reuver, voorzitter van de stichting.

Comité van aanbeveling
De stichting wordt gesteund door een Comité van Aanbeveling. Hierin zullen onder andere zitting nemen de burgemeester van Maassluis, Koos Karssen maar ook de burgemeesters van de omringende steden. Immers de Monstersche Sluis dient de verbinder en toegangspoort te worden tot het kleinschalige waternetwerk van het groene hart van de metropool Rotterdam – Den Haag. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, burgemeester Van Aartsen van Den Haag alsmede de burgemeesters Van der Tak (Westland) , Blase (Vlaardingen), Verkerk (Delft) en Rodenburg (Midden Delfland) hebben zitting genomen in het Comité van Aanbeveling. Anderen die deel uitmaken van het Comité van Aanbeveling zijn onder andere mevrouw Marja van Bijsterveldt (voorzitter Midden Delfland vereniging), mevrouw Adri Bom (loco dijkgraaf), mevrouw Manita Koop (Randstad Waterbaan) en Dert Vlaander (Voorzitter Nederlandse Stichting Sluizen en Stuwen).

Opening sluis
De stichting verwacht in 2015 financieel zover te zijn dat met de renovatie van de sluis kan worden begonnen en gaat er van uit dat met het beweegbaar maken van de achtergelegen bruggen, hetgeen een hoge prioriteit heeft in het coalitieakkoord, dan ook gestart kan worden.

Sluiswachters
De opleiding van de sluiswachters loopt voortvarend. Inmiddels hebben 24 sluiswachter hun opleiding grotendeels achter de rug en zij zullen binnenkort examen doen om de vereiste diploma’s te vergaren, zodat zij officieel als sluiswachter aan de slag kunnen. Inmiddels hebben 2 Maassluise bedrijven zich garant gesteld voor de kosten van de opleiding en de kleding van de sluiswachters. Eind januari zal bij de geslaagde sluiswachters “de maat worden genomen” voor het opmeten van een sluiswachterstrui, geschonken door de Maassluise brei club.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt