©PR - Robert van der Krogt, bestuurder Stichting Onder Een Dak

Robert van der Krogt is per 1 oktober j.l. bestuursvoorzitter van Stichting Onder Een Dak (Stoed). Hij volgt daarmee Mike Feuerberg op, die als bestuursvoorzitter eind september met pensioen is gegaan.

Met Robert van der Krogt (49) breekt een nieuwe fase aan voor de GGZ-organisatie.

De veranderingen in de zorg vragen onder meer om verdere professionalisering van het primair proces en bedrijfsvoering. Ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen verwezenlijken, voortbouwend op het stevige fundament dat is gelegd en de reputatie die Stoed in de 30 jaar van haar bestaan heeft opgebouwd.

Van der Krogt, bestuurs- en bedrijfskundige, heeft ruim 30 jaar ervaring in de GGZ. De van oorsprong sociaal psychiatrisch verpleegkundige heeft zich in de laatste jaren gespecialiseerd in meer bedrijfskundige en bestuurskundige vraagstukken. Hij is sinds 2012 in dienst bij Stoed. Eerder bekleedde hij functies bij de GGZ Groep Europoort als bestuurssecretaris en bij Mentaal Beter als directeur strategie & beleid en als bestuurder.

Van der Krogt was in de aanloop naar Feuerbergs pensionering sinds 1 januari 2014 vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van Stoed.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt