© PR - Op de slotavond van het bezoek door Kezdi. werden een toost uitgebracht

De steun die Maassluis geeft aan zijn Roemeense partnerstad Kézdivasarhely wordt in Roemenië zeer gewaardeerd. Dat bleek onlangs tijdens een bezoek van een delegatie uit de Roemeense partnerstad aan Maassluis. De burgemeester en adjunct, de heren Bokor Tibor en Derzsi Gyula, waren in Maassluis op uitnodiging van het college om de festiviteiten rond Maassluis 400 jaar mee te maken.

Daarnaast bezochten zij Maassluis om te vieren dat vijftien jaar geleden de contacten tussen de Stichting Regiosteunpunt Kézdivasarhely en Rode Kruis NWN locatie Maassluis zijn begonnen. In die tussenliggende periode is heel veel bereikt, vooral in de kwaliteit voor de kinderen en ouderen. Vele giften en acties vanuit Maassluis en omgeving hebben daaraan een bijdrage geleverd. Om dit te onderstrepen was er tevens een delegatie van het Rode Kruis uit Kézdivasarhely aanwezig.

In die jaren is de opzet van een ouderenorganisatie tot stand gebracht (momenteel ongeveer driehonderd leden) die dagelijks met elkaar via een opgerichte groep, de ‘Maassluis Club’ genoemd, bezigheidsactiviteiten organiseert en elkaar met hulp ondersteunt.

Het plaatselijke ziekenhuis werd ondersteund, mede met hulp van het Vlietland Ziekenhuis en andere gezondheidsorganisaties in Nederland. Onderwijs en scholen werden geholpen, maar vooral de ondersteuning aan de zeer gevoelig liggende en hulpbehoevende kindertehuizen werd een eerste vereiste, en met succes.

Afgelopen zomer was het dagelijks bestuur van de Stichting speciaal uitgenodigd om de onthulling bij te wonen van een standbeeld voor de barones Stephanie Szentkerezsti. Zij richtte 140 jaar geleden een kindertehuis op dat nu een zorgcentrum is geworden voor kinderen en volwassenen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Momenteel heeft het zorgcentrum tien kleinere dependances in de omliggende dorpen en steden om kinderen op te vangen die niet meer thuis kunnen verblijven. Hierbij worden niet meer dan tien tot twaalf kinderen opgevangen door verzorgers in een huis, zodat ook de familiebanden kunnen worden voortgezet.

De Stichting heeft al deze veranderingen met kleding en huishoudelijke goederen ondersteund. Tijdens deze onthulling voor ongeveer 1500 aanwezigen werd door de vicepresident van Roemenië in zijn toespraak, die live door radio en televisie werd uitgezonden, bij naam Maassluis (Nederland) en de persoonlijke namen genoemd van de dagelijkse bestuurders van de Stichting waarna een hartelijke dank en grote ovatie volgden.

In Maassluis en omgeving werden onder meer bezoeken gebracht aan DrieMaasHave. Daarbij werd aan de delegatie, waaronder artsen en medische verzorgsters, een aantal oude medicijnkarren overhandigd die zullen worden ingezet in het ziekenhuis aldaar. Ze werden met grote dank aanvaard.

Op de slotavond van het bezoek werden een toost uitgebracht op deze zo bijzondere en succesvolle samenwerking door de burgemeesters van beide steden, Koos Karssen en Bokor Tibor, en de voorzitter van de stichting, Coos Henneveld, en namens Rode Kruis NWN locatie Maassluis mevrouw Henny Duyn met als tolk mevrouw Györgyi Duller, en de delegatieleidster uit Roemenië dr. Csiszar Eszter. Hierbij ondersteunde de Roemeense delegatie de dank dat dit ook in en voor Roemenië uniek is.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt