© Netwerk PZNWN - Rob Bruntink in gesprek met Josje Bothoff

Het Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord organiseerde op dinsdag 14 oktober jl. van 14.00 – 19.00 uur het symposium ‘Weten we elkaar te vinden? in de Kerk van Nazarener in Vlaardingen.

Deze bijeenkomst sloot aan bij de Internationale dag van de Palliatieve Zorg die ieder jaar in oktober plaatsvindt.

Het netwerk werkt samen met zorgverleners en instellingen uit de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Zij slaan de handen ineen om de zorg voor cliënten in de laatste levensfase te verbeteren. Deze zorg in de laatste levensfase heet palliatieve zorg en wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd.

Hoe weet iedereen elkaar te vinden als het gaat om zorg voor de patiënt in de laatste levensfase? En hoe is dat geregeld in deze maatschappij waar participerend burgerschap centraal staat?

Over deze vragen ging het emotionele en inspirerende ervaringsverhaal van Josje Boshoff, die vroegtijdig haar man verloor aan kanker. Zij werd in de setting van Café Doodgewoon bevraagd door Rob Bruntink, freelance journalist gespecialiseerd in palliatieve zorg en psychiatrie.

Daarna konden bezoekers, na de pauze, twee workshoprondes volgen, verzorgd door verschillende sprekers uit het veld. Iedere workshop had een eigen thema;

  • Palliatieve zorg tijdens weekenddiensten van huisartsen in de regio Nieuwe Waterweg Noord, Welke waarde voeg je toe?
  • Dementie en palliatieve Zorg en Tijdig spreken over het naderende levenseinde.

De dag werd om 19.00 uur afgesloten met een diner, verzorgd door leerlingen van het Lentiz College uit Vlaardingen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt