© PR – Tweemaster krijgt twee plaatsen erbij

Per 1 juni a.s. verhuizen twee van de vier hospiceplaatsen (plaatsen voor palliatieve zorg) van Zorgcentrum de Wetering in Vlaardingen naar Zorgcentrum François HaverSchmidt in Schiedam. Deze locaties maken onderdeel uit van Argos Zorggroep. De reden van de verhuizing is dat de Wetering naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2015 haar deuren sluit.

Daarnaast verhuizen per 1 oktober a.s. ook de twee plaatsen voor Kortdurende Opname Oncologie van de Wetering naar François HaverSchmidt. Zorgcentrum de Tweemaster in Maassluis krijgt per 1 oktober a.s. ook twee plaatsen voor KDO-Oncologie. De Tweemaster heeft daarnaast al twee hospiceplaatsen.

De KDO-Oncologie plaatsen zijn bedoeld voor patiënten die herstellen na een behandeling met cytostatica, omdat zij dat in de thuissituatie niet verantwoord kunnen doen.

Samengevat zit het er als volgt uit:

Locatie Hospiceplaatsen (per 1 juni 2014) Plaatsen KDO-chemo (per 1 oktober 2014)
François HaverSchmidt in Schiedam 2 2
De Tweemaster in Maassluis 2 2
De Wetering in Vlaardingen 0 0

Toewijzing

De indicatiestelling en zorgtoeleiding voor bovengenoemde plaatsen blijft ongewijzigd. De opname voor KDO-Oncologie verloopt via de transferverpleegkundige van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam en de opname voor de hospiceplaatsen in François HaverSchmidt en de Tweemaster gaan via het Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord.

Contactpersonen hiervoor zijn Huub Schreuder en Marja Mons (specialistisch verpleegkundigen oncologie/palliatieve zorg), bereikbaar via telefoonnummer 06 – 20 13 79 59.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt