© PR - VSP stelt vragen over huishoudelijke hulp voor ouderen 

Op 9 december heeft de rechter uitspraak gedaan inzake een procedure die was aangespannen door een bejaard echtpaar dat bericht van de gemeente Dantumadeel had ontvangen dat ze geen aanspraak meer kon maken op huishoudelijke verzorging.

De rechter heeft beslist dat de gemeente Dantumadeel de huishoudelijke hulp aan het echtpaar van 88 en 89 jaar niet zomaar had mogen stopzetten als bezuinigingsmaatregel. Dantumadeel dacht de thuishulp te kunnen schrappen door deze als “algemeen gebruikelijk” te typeren. De gemeente had volgens de rechter moeten onderzoeken of dat ook voor dit echtpaar gold.  Schrappen van de hulp is volgens de wet verder alleen mogelijk als er iets is gewijzigd in de situatie van de mensen die de zorg nodig hebben.

Naar aanleiding van deze rechterlijke uitspraak heeft de Verenigde Senioren Partij (VSP) de volgende vragen gesteld aan het college van B&W.

1. Heeft de wethouder kennisgenomen van de uitspraak van de rechter in de zaak Dantumadeel en de reactie daarop van de staatssecretaris.

2. Kan de wethouder bevestigen of de door de staatssecretaris voorgestelde nauwkeurigheid die ten alle tijden voor iedere aanvraag een persoonlijke afweging noodzakelijk maakt, hier in Maassluis wordt gevolgd?

3. Dat dit niet alleen een politieke keus en noodzakelijkheid is, maar bovenal dat alle betrokkenen en tot oordelen bevoegde ambtenaren van deze uitvoering op de hoogte zijn en daarnaar zullen handelen?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt