Zes kilometer met zes liter water op je rug
Veel kinderen in ontwikkelingslanden als Kenia en Oeganda doen dit elke dag. Ongeveer 750 basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8 uit Maassluis gaan op woensdag 1 oktober met de sponsorloop Wandelen voor Water ervaren hoe zwaar dit is. Daarnaast doen van alle deelnemende scholen de groepen 1 t/m 6 mee op geheel eigen wijze.

Door het hele land doen
570 scholen mee met Wandelen voor Water. Door een samenwerking van Simavi, Aqua for All en Rotary Maassluis gaan ook de Maassluise schoolkinderen Wandelen voor Water. De kinderen die meelopen vragen hiermee aandacht voor de omstandigheden waarin hun leeftijdgenootjes leven en laten zich sponsoren voor hun 6 km-lange wandeling.

Schoon drinkwater en goede wc’s
Dankzij de schoolkinderen  in Nederland, kan Simavi er voor zorgen dat er in 2015 23.040 schoolkinderen schoon drinkwater en goede wc’s hebben. Dat is hard nodig, want in het projectgebied in Kenia is 80% van de inwoners genoodzaakt vervuild water te gebruiken. In Oeganda werkt Simavi in een gebied waar scholen gemiddeld 1 wc per 66 leerlingen hebben. In Nederland is het verplicht om 1 toilet pet 15
kinderen te hebben.

Beter besef
Behalve de inzameling van giften wil Wandelen voor Water de leerlingen een beter besef meegeven over de situatie in ontwikkelingslanden. Deze week krijgen de kinderen gastlessen over
de noodzaak van schoon drinkwater en goede hygiëne in relatie tot een goede gezondheid. Nadat de kinderen deze gastlessen gehad hebben zullen ze op pad gaan om geld in te zamelen voor hun sponsorloop.

Samen met de kinderen  verbeteren Simavi, Aqua for All en Rotary Maassluis de gezondheid van kinderen in ontwikkelingslanden. Helpt u ook mee?

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt