© M.Nu - Crisisdienst jeugdzorg: een doodlopende weg

Onlangs stelde de PvdA Maassluis, nadat er op 1 januari 2015 een fictief geval van een kind in psychische nood op Facebook was geplaatst, vragen aan het college van B&W over de bereikbaarheid van de crisisdienst.

Desiree van Doremalen deed een proef op de som en kwam met het volgende relaas.

In het belang van het kind dienen basale zaken als informatievoorziening goed geregeld te zijn. De wethouder is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugd. Woensdag 7 januari 2015 om 22:49 uur even gekeken of, mocht er weer een crisis komen, de nodige informatie te vinden is.

Nog steeds is er geen website waarop basale informatie is te vinden en is gerubriceerd. Is er nog steeds geen telefoonnummer waar een crisis in de jeugd-GGZ kan worden gemeld. Niet alleen in de weekenden kan er een crisis uitbreken, ook op werkdagen tussen 17:00 en 9:00 uur. Psychiatrische problemen stoppen niet als het weekend, avond of nacht is. Het enige telefoonnummer dat ik op genoemd tijdstip op de summiere website van de gemeente kon vinden was dat van het CJG. Een vriendelijke stem meldde “wij zijn gesloten, spreek uw boodschap in dan wordt u de eerstvolgende werkdag teruggebeld”.

Ook op de website van het recent gelanceerde informatiepunt Vraagraak was geen informatie over de crisisdiensten. Het telefoonnummer van Vraagraak was bereikbaar en een vriendelijk stem van het antwoordapparaat vertelde mij dat de boodschap kon worden ingesproken. Binnen twee werkdagen zou er worden teruggebeld.

Ik vraag mij af of iedereen in Maassluis nu lijdzaam gaat zitten afwachten totdat de wethouder de gestelde vragen vriendelijk beantwoordt. Of staat er iemand op die er als de wiedeweerga voor zorgt dat de informatie via de website en het noodnummer donderdag 8 januari 2015 om 17:00 uur is geregeld? Wachten totdat er iemand in psychische nood voor de trein, van de flat of in de Waterweg springt lijkt mij geen optie. De schade komt dan, indien de juridische causaliteit vastgesteld kan worden, namelijk voor rekening van de gemeente en daarmee de Maassluise belastingbetaler.

Het verstrekken van juiste informatie over wat ouders in crisissituaties moeten doen, waar zij terechtkunnen, wie zij kunnen bellen. Dat kan niet wachten op een antwoord van de wethouder, mag daar zelfs niet van afhankelijk zijn. Sterker nog, als je de wetgeving erop naleest dan valt het organiseren van dit soort zaken onder het op orde hebben van de toegang. De toegang moet voldoen aan de norm van verantwoorde werktoedeling.

In Maassluis kan men, nu basale informatie over de toegang in crisissituaties ontbreekt, stellen dat de toegang niet voldoet aan de norm van verantwoorde werktoedeling. Er is buiten kantoortijden en in de weekeinden immers niet direct een gekwalificeerde toegangsmedewerker beschikbaar om ouders en jeugdigen in crisissituaties adequaat te woord te staan. De jeugdwet regelt dat iedere gemeente een 24/7 crisisdienst beschikbaar hoort te hebben. Maassluis voert op dit punt de wet niet uit. De vraag is hoe dit kan nadat alle seinen net voor kerst op groen waren gezet.

Het kan anders, zelfs kleine gemeenten kunnen hun informatievoorzienig op orde hebben, zoals bv. de gemeente Lingewaard, zie hun website.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

4 Reacties

 1. Menno Oosterhoff
  11 januari 2015 at 22:04

  112 is natuurlijk geen optie voor een kind wat met spoed hulp nodig heeft.
  Maar de huisarts kan dat wel zijn. Als huisartsen tenminste nog naar jeugd geestelijke gezondheidszorg kunnen verwijzen. Ik ken regio’s waar dat pas op het allerlaatste moment geregeld is omdat men ervan uitging dat het gewoon allemaal wel door zou gaan. maar dat is dus niet zo. De gemeente moet dat inkopen. Ik kan niet beoordelen of dat gebeurd is.
  De toegang via de huisarts is met moeite afgedwongen in de tweede kamer en gelukkig maar want een goede crisidienst via de toegang van de wijkteams is volgens mij op veel plaatsen nog bij lange na niet geregeld.

 2. Desiree van Doremalen
  8 januari 2015 at 17:08

  @ santvliet het is mij bekend dat je altijd 112 kunt bellen. Jaren bij de politie gewerkt. In het slechtste geval kan de burgemeester een IBS afgeven.

  Maar dat is niet de kern van bovenstaand betoog. Kern van het verhaal is dat gemeenten per 01-01-15 de toegang voor de jeugdhulp op orde moest hebben. Dit is een in de wet vastgelegde eis.

  Bij de toegang horen voldoende gekwalificeerde medewerkers te zitten. Ook is in de wet vastgelegd dat de toegang een 24/7 bereikbare crisisdienst dient te hebben Deze dienst dient eveneens te zijn en uitgerust te zijn met voldoende gekwalificeerde medewerkers.

  In Maassluis is dit niet het geval. Dus is Maassluis juridisch aansprakelijk bij calamiteiten. De VNG heeft er een factsheet over uit gegeven ” juridische aansprakelijkheid bij calamiteiten”

  Afschuiven op 112 verandert de juridische aansprakelijkheid niet

 3. santvliet
  8 januari 2015 at 13:20

  Ik ben het met u eens dat het slordig is dat dit nog niet op orde is gebracht door de Gemeente…..aangenomen dat dit het geval is wat u hier schrijft. Maar het gaat mij een beetje te ver….dat ondanks dat, bij schade zoals voorbeelden die u schrijft… Deze voor rekening komt voor de Gemeente….. Er bestaat nog altijd een 112 telefoonnummer