MAASSLUIS | FvM heeft op grond van artikel 51 van het RvO een vraag gesteld met betrekking tot een tijdelijke maatregel van de invordering van de gemeentelijke belastingen.  

 

https://www.maassluis.nu/politiek/fvm-tijdelijke-maatregel-gemeentelijke-belastingen/

B&W heeft daarop het volgende geantwoord.

Naar aanleiding van uw vraag kunnen wij mededelen dat besloten is dat alle ondernemers en zzp-ers uitstel van betaling krijgen van de gemeentelijke belastingen (OZB, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, precariobelasting) tot 1 oktober 2020.

Ook met betrekking tot te betalen huur aan de gemeente geldt dat men tot 1 oktober 2020 uitstel krijgt. Men kan dit simpel aanvragen. Op onze website zal een algemene publicatie komen over dit besluit en hoe men uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en gemeentelijke huren simpel kan aanvragen via het e-mailadres belastingen@maassluis.nl.

Omstreeks 1 oktober as. beoordeelt het college of op grond van sociale en/of economische omstandigheden de regeling wordt gecontinueerd, gewijzigd of ingetrokken.

Verdere lokale maatregelen voor ondernemers die zijn genomen:

  • Zoals het kabinet heeft besloten heeft ook de gemeente de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%.
  • Uitbreiding capaciteit informatievoorziening via het Regionaal Bureau Zelfstandigen om u zo goed mogelijk van informatie to kunnen voorzien.

In de komende dagen bekijken we of en zo ja welke andere lokale maatregelen nodig zijn. Dat zal dan gecommuniceerd worden via onze website.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu