MAASSLUIS | De ChristenUnie wil haar visie over het beleid ten aanzien van zowel jongeren als ouderen prominent onder de aandacht brengen.

Lijsttrekker John Dolstra zegt desgevraagd over Ouderen:

“De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen of je nu jong bent of oud. Voor veel ouderen is veiligheid heel belangrijk. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze langer zelfstandig blijven wonen. De ChristenUnie vindt dat zorg dichtbij moet worden georganiseerd. Verder vinden wij belangrijk dat ouderen in staat worden gesteld om hun woning aan te passen. Wij hebben ingestemd met de ‘blijvers’lening. Mensen die vanwege een laag inkomen hier niet voor in aanmerking komen blijven vallen onder de WMO regels. Ook vinden wij belangrijk dat ouderen gebruik kunnen blijven maken van recreatie voorzieningen waar zij zich prettig voelen. De ChristenUnie wil dat ouderen ouder dan 70 jaar of 65 jaar standaard een bezoek krijgen vanuit het wijkteam om verborgen problemen op te sporen zoals eenzaamheid. Met de nieuwe participatiewet zijn veel verzorging en bejaardenhuizen gesloopt . Wij vinden dat een verkeerde ontwikkeling. Naast voldoende aangepaste woningen voor senioren zien wij juist dat we moeten kijken naar senioren complexen nieuwe stijl zoals de Vloot en drie componisten. Mensen hebben daar de mogelijkheid van zorg binnen het gebouw zoals fysio pedicure kapper en recreatie en restaurant functie.”

Over Jongeren stelt hij het volgende:

“De ChristenUnie vind belangrijk dat naast onderwijs of werk jongeren er voldoende momenten van ontspanning moeten hebben. Ook jongeren en kinderen uit arme gezinnen moeten mee kunnen doen door gratis deelnemen aan muzieklessen of sport door middel van een minima pas. Bij de verdere uitwerking van de cultuurvisie vinden wij belangrijk om ook jongeren daarbij te betrekken. Een goede en gezonde vrijetijdbesteding is voor jongeren van groot belang. Activiteiten van jongerenwerk en andere initiatieven vanuit de stad zoals Waterpop worden gestimuleerd. Wij delen de visie van Dd66 om een jongerenraad in te stellen uit een samenstelling van onze bevolking. Deze jongeren kunnen dan gevraagd en ongevraagd advies geven. Bovendien zien wij een jongerenraad als een mooie kweekvijver voor nieuwe politici.”

Vertrouwen verbinden en samenwerken zijn de kernwoorden voor de ChristenUnie.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    14 maart 2018 at 07:28

    Mijn Visie Op Ouderen en Jongeren,
    … LAAT ZE NIET VERHONGEREN…!