© PR – Grootstedelijk onderonsje schuift windmolens  naar grens van Maassluis

De bijeenkomst ten stadhuize over de windturbines die langs de Waterweg, tussen de Maeslantkering en de Maassluis grens geplaatst moeten worden, werd redelijk bezocht. Toch viel het op dat de Westlanders in de meerderheid waren, de Maassluizers blijven blijkbaar liever thuis. Hebben ons stadsgenoten zich er al bij neergelegd of moeten anderen voor hen het debat voeren?

Het voorlichtingsteam dat deze avond verzorgde deed dat goed maar bleef kansloos tegen bewoners die dit niet willen: het draagvlak voor de achtste molen ontbreekt. Het mocht geen politieke bijeenkomst worden ondanks verwoede pogingen van enkele aanwezige politici. Deze vragen werden terzijde geschoven..

Aspecten die wel aan bod kwamen: geluidsoverlast , slagschaduw, flora en fauna, veiligheid etc

Diverse vragen werden gesteld, ook over zaken die in de introductie van de voorlichters al helder waren. Die zaken liggen kennelijk erg gevoelig bij de direct betrokkenen. In dit deel van het traject wordt daarmee niets meer gedaan., een gepasseerd station. Het proces is inmiddels zo ver gevorderd dat de discussie wordt beperkt tot de aanvraag van de omgevingsvergunning. Die aanvraag ligt ter inzage. Omdat de timing niet goed is verlopen, wordt de inspraakperiode verlengd.

Aan het eind van de avond werd de sfeer minder aangenaam, toen een gerichte vraag van een lid van het CDA procedureel werd beantwoord. De vraag luidt:

Kunnen zeven i.p.v acht turbines het park ook economisch rendabel maken en kan die achtste turbine niet verplaatst worden?” Hierop werd geantwoord dat dit niet (meer)aan de orde is omdat er een aanvraag ligt voor het plan dat er nu ligt voor acht windturbines.

Er werd gesteld dat in het voortraject in de overleggen (periode 2007-2011) tussen de partijen Rotterdam en Hoek van Holland al was besloten om van tien terug te gaan naar acht, omdat Hoek van Holland het onverteerbaar vond, dat molens in de buurt van de Hoekse bebouwing zouden komen. Hoek van Holland en Rotterdam hebben het plan daarop zover mogelijk richting Maassluis verplaatst. Kennelijk past dit nog wel in het gebied dat door diverse overheden is aangewezen voor de windenergie. Maassluis heeft in die tijd zitten slapen. Dat mogen we de toenmalige en de huidige wethouder aanrekenen. De Maassluise Gemeenteraad is te laat ingelicht, de kogel was toen planmatig al door de kerk. In die laatste context is de bijeenkomst verhelderend maar ontmoedigend afgelopen.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu