AFVAL debacle …… KEREN of DWALEN?

MAASSLUIS | De fractie van Forum voor Maassluis wil de inwoners van onze stad attent maken op de opgelegde wijziging in het afvalbeleid. De partij is ervan overtuigd dat er een verkeerde keuze is gemaakt door het college van B&W dat zich door de coalitiepartijen geruggensteund weet dankzij de numerieke meerderheid in de gemeenteraad.


FvM stelt het volgende:

De gemeenteraad vergaderde op dinsdag 19 november over de procesaanpak voor “Van afval naar grondstoffen en de principekeuze omgekeerd inzamelen“.Natuurlijk was het dualisme (de controlerende taak van de raad ten opzichte van het college) wederom niet aanwezig en werd – zoals bij  de meeste voorstellen in deze raadsperiode – dit voorstel coalitiebreed en met steun van GroenLinks aangenomen.

Men was niet te overtuigen van de tegenvoorstellen en ideeën zoals door VSP, FvM, CU en MB ingebracht. De vraag was daarbij vooral om deze beslissing uit te stellen en alternatieven uit te zoeken. Hierbij werd door deze oppositiepartijen, met wat nuanceverschillen, gedacht aan het na-scheiden van het restafval.

Dit geldverslindende en voor de burger duurdere “omgekeerd inzamelen” heeft zich in vele gevallen bewezen als ontoereikend en haalt daarbij in de praktijk de doelen zoals in het coalitieakkoord gesteld namelijk helemaal niet.

Waarom dan toch gekozen voor dit voorstel ?

Het lijkt er op dat de gemeente Maassluis, voor de zoveelste keer, te laat is geweest met aanvragen. We hebben dit meegemaakt met de zandwagens die over de Dijk alleen maar richting Maassluis mogen worden afgevoerd; zitten slapen dus. En nu maken we het mee omdat, zoals wethouder Van der Wees noemde: “er is geen capaciteit genoeg”. Hij zal hier bedoeld hebben “geen capaciteit meer genoeg omdat te laat is aangevraagd” of is het maar een uitvlucht?

Vreemd is het dan echter dat de gemeente Rozenburg, ook op 19 november, naar haar inwoners schrijft “u mag plastic, metaalverpakkingen en drankpakken (de zgn. PMD) weer bij het restafval gooien want de Gemeente Rotterdam kiest voor de nieuwe scheidingsinstallatie waarbij nagescheiden wordt”.

Klik + voor die brief

KLIK VOOR VERGROTE WEERGAVE

Iets waar met wat onderlinge verschillen de oppositiepartijen van Maassluis, uitgezonderd GroenLinks, voor staan.

En als je op 29 november j.l. onderstaande leest, dan vragen wij ons serieus af: “IS MAASSLUIS VAN HET PADJE AF?”

Het gebruik van de nieuwe PMD-kliko’s in Schiedam is enkele maanden na hun invoering al zwaar achterhaald. Buurgemeente Rotterdam stopt komende maandag met ruim tweehonderd PMD-containers. Het scheiden door inwoners van verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons (PMD) is niet langer nodig. Bij afvalenergiebedrijf AVR haalt een geavanceerde scheidingsinstallatie het PMD uit het restafval. De AVR verwacht zo uiteindelijk 75 % van het PMD uit het restafval te halen. Dat is veel meer dan de 7 % die bewoners nu in de PMD-containers gooien.

bron: Schiedams Nieuws

 

Waarom zoveel geld uit gaan geven, ten koste van de burger, terwijl ook in ons omringende gemeenten de mislukkingen al te tellen zijn geweest, geloven ze dit dan nu wel en de door ons aangedragen voorbeelden niet, het is afwachten. Als zelfs al gemeentes vanuit Zeeland hun afval laten scheiden door de AVR dan zou Maassluis die al jaren contractant van de AVR is dat niet kunnen, of is het een feit dat ons College uit de braafste jongetjes en meisje van de klas bestaat die het beter denken te weten?

Daarom, mede terugkomend op onze Nederlandse identiteit en nuchterheid, dus een ouderwets spreekwoord dat zegt:

“BETER TEN HALVE GEKEERD, ALS TEN HELE GEDWAALD”


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud