MAASSLUIS | Afgelopen donderdag 19 maart is H.G. van Hoeven op 89-jarige leeftijd overleden. Vanaf 1955 tot 1988 is deze markante figuur werkzaam geweest bij het onderwijs in Maassluis.

Hij begon in 1955 op de Minister de Visserschool. Op deze lagere school gaf hij ook Franse les. Organiseren van schoolreisjes was een van zijn liefhebberijen en in 1958 werd al de wereldreis naar “De Efteling” door hem geregeld. Ook gaf hij les in gymnastiek.

een persoonlijke noot: Herman las graag voor in de klas uit “Pietje Bell” en daar schoot hij vaak bij in de lach.

Van links naar rechts van een foto uit voorjaar 1976.
Boven: Bertus Lagrauw, Dick Broer, Okko Lens, Hans van der Spek, Herman van Hoeven
Onder: Jaap Van Barneveldt, Corrie Heiner, Jaap Meijer, directeur Stehouwer, Mart Rieuwerts, Adrie de Raaf en Rob Verkade

Hij werd daarna leraar Frans aan de Marnix Mulo. Maar door zijn opleiding aan de Kweekschool was hij ook bevoegd om vele andere vakken te geven. In 1972 werd hij hoofd van de Koningin Wilhelminaschool. Het lager onderwijs verliet hij weer in 1975 om weer leraar te worden Aan de Marnix Mavo en daar is hij tot het eind van zijn carrière gebleven om gebruik te maken van de zgn. DOP-regeling. (Doorstroming Onderwijs Personeel). Diverse malen viel hij nog tijdelijk als leerkracht in.

Hij was zelf een verdienstelijk voetballer (bij De Lier) en dat is te merken aan zijn zoon Cor van Hoeven die in het eerste van Excelsior M speelde en ook trainer werd. Zijn kleinzoon Bradley speelt nu bij Sparta. De familie-eer is dus groot gehouden.

Herman was ook actief in de gemeenteraad, aanvankelijk voor de CHU en hij probeerde ook de jeugd enthousiast te maken via de CHJO. Later kreeg de RPF zijn voorkeur. Toen wethouder Van der Snoek in 1970 tijdelijk moest stoppen werd hij wethouder.

Nog heel lang was Herman te vinden op zijn volkstuintje, waar hij op de fiets naar toe ging. Langzamerhand liet zijn gezondheid hem in de steek en nu moet zijn familie op dinsdag 24 maart 2020 definitief afscheid van hem nemen, waarbij wij hen veel sterkte wensen.

Ook ik denk aan hem terug als mijn fijne meester en fantastische collega

Adrie de Raaf


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

4 Reacties

 1. Rudi Spermon
  24 maart 2020 at 18:01

  Een fijne man en leraar. Een markant figuur in Maassluis. Ik kende hem en zijn vrouw van de K.W.school en later dus de Marnix. Cor was van mijn leeftijd denk ik. Ik paste soms op de jongste zoon G, en met zijn zusjes H en A zijn we ook wel eens naar zwembad Dolfijn geweest toen het nog een buitenbad had. Ik wens deze fijne familie sterkte en wie weet tot ziens in Maassluis.
  P.S. heer de Raaf mooi geschreven.

 2. Koos Hofman
  23 maart 2020 at 17:15

  Buitengewoon aimabele man bij wie ik in de klas zat van 1965-1969 om de Franse taal te leren. Zelfs na 50 jaar groette hij je nog als je hem op de fiets tegenkwam. Ik wens de familie en andere dierbaren sterkte toe bij dit droevige afscheid.

 3. Aad Rieken
  23 maart 2020 at 14:21

  “Een Aimabel Persoon Is Ons Ontvallen!”

  Mijn herinnering aan de Herman van Hoeven is onze bijna dagelijkse ontmoeting op het fietspad naast de spoorlijn van mijn huis naar station West, of andersom.

  Altijd een vriendelijke groet of een praatje over zijn volkstuin of over zoon Cor die voetbaltrainer is het laatst zelfs in Amerika en die nu een zoon heeft die Bradley heet.

  Excelsior M zal hem nog goed herinneren toen Jong Sparta op bezoek kwam en scoorde.

  Ik vroeg mij al zeker een paar jaar af of hij zijn volkstuin had opgezegd of ziek zou zijn, omdat ik hem niet meer tegenkwam, het laatste was dus het geval.

  Bij deze wil ik de familie vrienden en kennissen condoleren met het verlies van Hermanen hun heel veel sterkte toewensen in de komende tijd,
  Moge Hij Rusten In Vrede!

 4. Ton van Arkelen
  23 maart 2020 at 12:14

  Fijne meester.