VLAARDINGEN | Op 22-01-2021 ontvingen alle leden van de ministerraad en van de Eerste en Tweede kamer een kraanvogel met bijgevoegde brief.

Tevens zijn mobiels van zeven kraanvogels in de kleuren van de regenboog bezorgd bij Minister-president Rutte en Minister Bijleveld en bij alle fractiekamers van de Tweede kamer (alle post is gistermiddag vanuit Vlaardingen bezorgd in Den Haag).

Een kopie mét kraanvogel ging ook naar alle leden van College B&W en raadsleden van de gemeente Vlaardingen.

© PAX VLD

Kerngroep PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen.

DE BRIEF (klik op de PLUS

Meerderheid Nederlanders vóór anti-kernwapenverdrag

BRIEF van PAX

Toelichting
Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat Nederland zich
moet aansluiten bij het anti-kernwapenverdrag van de Verenigde Naties, dat
vandaag in werking treedt. Ook zijn de meeste Nederlanders tegen Amerikaanse
atoomwapens op Europees grondgebied. Dat blijkt uit een opiniepeiling in
opdracht van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN),
waarvan PAX onderdeel is.
De peiling is gehouden onder 1003 Nederlanders. Bijna 80% van de
ondervraagden is vóór toetreding tot het anti-kernwapenverdrag. 68% vindt
zelfs dat Nederland leiderschap moet tonen door als eerste NAVO-land toe te
treden tot het verdrag, tegen de wens van de Verenigde Staten in. Het
VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens, maakt de ontwikkeling, het
testen, het gebruik en het bezit van kernwapens illegaal onder
internationaal recht. Nederland heeft het verdrag niet getekend en het
huidige kernwapenbeleid voldoet niet aan de eisen van het verdrag.

Geen Amerikaanse kernwapens in Nederland
 
Bijna een op de vijf Nederlanders weet niet (18%), of niet zeker (21%), dat
er Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied liggen. Ook waren zij er
niet van op de hoogte dat Nederland verplicht is mee te werken aan een
nucleaire aanval als de VS of de NAVO daar om vragen. Zo’n 60% van de
Nederlanders wil helemaal af van Amerikaanse kernwapens in Nederland.
 
Anna Timmerman, directeur van PAX: “Vanaf vandaag zijn kernwapens officieel
verboden en daarmee is het standpunt van de Nederlandse regering niet langer
houdbaar. Een ruime meerderheid van de bevolking wil dat Nederland voorop
loopt op het gebied van mensenrechten en internationaal recht door deze
massavernietigingswapens af te wijzen. We willen leiders die kijken naar een
nieuwe toekomst, zonder kernwapens. We willen niet dat ons leger wordt
gevraagd om misdaden tegen de menselijkheid te plegen namens de VS en de
NAVO. Kernwapens zijn immoreel en onmenselijk. En vanaf vandaag zijn ze
illegaal.”
 
Er liggen ongeveer 20 Amerikaanse kernbommen op vliegbasis Volkel. Deze
zullen binnenkort terugkeren naar de VS, waarna ze vervangen worden door
geavanceerdere wapens. In plaats van hun terugkeer te accepteren, roept het
Nederlandse maatschappelijk middenveld, waaronder PAX, Nederland op te
stoppen met het herbergen van deze massavernietigingswapens. Activisten
demonstreren vandaag op de vliegbasis in Volkel om te eisen dat er een einde
komt aan kernwapens, te beginnen in Nederland. 

Kerngroep PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen.   Over de peiling:
 
De gebruikte gegevens zijn gebaseerd op een online enquête uitgevoerd door
YouGov Deutschland GmbH waaraan tussen 23.11.2020 en 26.11.2020 in Nederland
1003 personen hebben deelgenomen. De resultaten zijn gewogen en zijn
representatief voor de respectievelijke bevolking ouder dan 18 jaar.
 
Soortgelijke enquêtes zijn uitgevoerd in België, Denemarken, IJsland,
Italië en Spanje, waar de steun voor het verdrag ook in de buurt komt van
80%. De NAVO heeft zich uitgesproken voor nucleaire ontwapening, maar verzet
zich toch tegen het verdrag. Onlangs heeft de NAVO zelfs haar verbintenis om
een nucleair bondgenootschap te blijven opnieuw verlengd. De VS, Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk geven momenteel miljarden uit aan de ontwikkeling
van nieuwe kernwapens, bedoeld om tientallen jaren mee te gaan.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud