Deze brief is toegezonden aan B&W naar aanleiding van de ontdekking dat de brievenbus op de Hekelarij gaat verdwijnen

 

Aan het College van B&W van Maassluis en aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad.

Betreft: Brievenbus Hekelarij

De bewonerscommissie Verto heeft 2 meldingen gekregen over het verdwijnen van de brievenbus aan de Hekelarij.
Inderdaad zit er een sticker op : binnenkort vervalt deze brievenbus. Kijk voor uw dichtstbijzijnde brievenbus op postnl.nl/locatiewijzer.

Er staat niet bij waarom, daar kunnen we naar gissen. Er is niet eens de moeite genomen om te vertellen WAAR dan de dichtstbijzijnde brievenbus wel is.

Iedereen heeft het over respect, ik vind dit tamelijk respectloos en klantonvriendelijk.

Met name voor de oudere burgers, waarvan er redelijk veel wonen in deze buurt, ouderen die niet allemaal een computer hebben. Zij zijn waarschijnlijk de grootste klanten van Post.NL, omdat die nog schrijven en minder digitaal (willen)doen.
Terecht vragen de bewoners zich af, weet de gemeente dit? Zo ja, waarom is dat niet gecommuniceerd in bijvoorbeeld De Schakel?
Zo nee, wat gaat de gemeente, die eindverantwoordelijk is voor voorzieningen etc er aan doen?

Was de raad ook op de hoogte gesteld in het geval B&W dit wist? Of is het een gevalletje InBlik?
Vertrouwend u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Bea Scheurwater

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud