Ons motto ‘samen voor duurzaam’ komt helemaal tot uiting op deze groenblauwe schoolpleinen

Op donderdag 20 april 2017 was het zover: samen met de kinderen, ouders, sponsoren en andere betrokkenen hebben we de duurzame en groene buitenruimte rondom de school geopend. De oudste en jongste leerling zijn door een erehaag van leerlingen naar de nieuwe klimtoren begeleid en zijn via de glijbaan door het openingslint gegleden. De wethouder van onderwijs, Arnold Keijzer en de wethouder van buitenruimte en spelen, Kees Pleijsier hielden het lint vast.

De afgelopen drie maanden is er veel werk verzet op de pleinen door Hovenier Van der Heijden, leverancier Speelmaatje, metselbedrijf Martijn Jansen en kunstenaar Randy Haas. De omgeving van de school is helemaal opnieuw ingericht naar het ontwerp van Bureau RIS | Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur. Het ontwerp is in overleg met leerlingen en ouders ontstaan, vanuit de gedachte dat kinderen en de natuur de ruimte moeten krijgen.

Blauw

Daarnaast zijn er in samenwerking met de gemeente Maassluis en het Hoogheemraadschap van Delfland ‘blauwe’ maatregelen genomen. Het regenwater wordt niet meer via het riool afgevoerd, maar watert af in de beplantingsvakken en infiltreert in de bodem. De beplanting op het groene schoolplein kan zo goed groeien en en het riool wordt niet overbelast bij hevige regenbuien. De opvang van het regenwater op de pleinen is zichtbaar gemaakt door goten in de verharding en een infiltratieput. Tijdens regenbuien kunnen de kinderen met het water in de goten spelen.

Voor de leerlingen was het heel bijzonder om hun schoolpleinen te zien ‘groeien’. Doordat de groenblauwe schoolpleinen gefaseerd zijn aangelegd konden de kinderen veilig buiten blijven spelen en goed volgen hoe het ontwerp van hun droomplein gerealiseerd werd.

Dankzij de sponsoring van Van Dijk Maasland hebben wij een groot aantal zakken teelaarde met olivijn van GreenSand ontvangen. Olivijn is een mineraal dat CO2 op natuurlijke wijze afbreekt en er nieuwe bouwstenen voor planten en dieren van maakt.

De leerlingen hebben zelf ook actief geholpen. Samen met de hovenier, ontwerper en de wethouder van milieu, Sjef Evers, hebben de kinderen de zakken met aarde in de plantvakken verwerkt en verspreid.

Groen

Naast groene, uitdagende en duurzame speelmogelijkheden is er bij het ontwerp voor de schoolpleinen onder andere ook rekening gehouden met goede routes over de pleinen en voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen. Ook is er gezocht naar een goede verhouding tegelverharding en groen en natuurlijk spelen in verband met speeldruk en de mate van onderhoud en bestendigheid tegen vandalisme.

De schoolpleinen zijn inmiddels helemaal in gebruik. Het is geweldig om te zien hoe fijn de kinderen op de pleinen spelen; elke keer wordt er iets nieuws ontdekt en ontstaat er nieuw spel. Ieder kind vindt op deze pleinen zijn eigen plekje; klein en besloten of druk en uitdagend.

Dankzij de steun, adviezen en sponsoring van Stichting Un1ek, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., gemeente Maassluis, het Hoogheemraadschap van Delfland, Jantje Beton, De Groot Fonds, Deltaport Donatiefonds, HDM, AAvD consultancy, Bové, de Hypotheker Maassluis, Dijkstaal, XHRM, Mommers Schoonmaak, Montagebedrijf Pong, orthodontie Van Zanden en Ilse’s kapsalonnetje hebben wij onze droom uit kunnen laten komen.

Hier zijn wij zeer dankbaar voor!

vriendelijke groet,
namens het team en de leerlingen,
Ria Vredebregt
directeur CBS De Groene Hoek.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud