MAASSLUIS | De trend is om tradities en heldenverering te beschouwen met de kennis van nu. Dan komen er soms verrassende feiten boven water die een ander licht werpen op wat tot dan rozengeur en maneschijn leek. Marcel schreef onderstaande beschouwing die B&W én de inwoners van Maassluis tot overdenking stemmen. Achter de “voorgevel” bevindt zich zich soms een “merkwaardig huis.”

Kuypers geboortehuis is nu een Kruidvat-drogist met een klein gedenkplaatje op de zijkant. Voor iemand met de bijnaam ‘Abraham de Geweldige’ was dat een wat miezerig monument.

 

Medesluizers,

Op maandagavond 9 november 2020 op de honderdste sterfdag van Abraham Kuyper vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Groote Kerk. Burgemeester Edo Haan opent de bijeenkomst om 19.15. Minister Hugo de Jonge heeft een video-boodschap ingesproken, dat geldt ook voor president Erik Hoekstra van Dordt University in ‘t Amerikaanse Iowa. Professor George Harink en dominee Karin van den Broeke geven een lezing.

De politieke en maatschappelijke betekenis van deze geboren Maassluizer staat centraal.

ABRAHAM KUYPER (MAASSLUIS 29 okt. 1837 – DEN HAAG 20 nov. 1920)

Het standbeeld Abraham “de geweldenaar” Kuyper Goudsteen-Wagenstraat werd ondanks veel protest hiertegen onder de Maassluis bevolking en in gemeenteraad op 5 november 2008 onthuld. Bij dit beeld van deze geboren Maassluizenaar staat een plaquette waarop staat: ‘Abraham Kuyper’ emancipator. Emancipator van wat kan men zich binnen de historie van de persoon Kuyper afvragen?

Iedere geschiedenis heeft immers keerzijden waar we niet trots op zijn. Het is belangrijk dat je daar mensen goed over informeert. Standbeelden zijn /worden neergezet met een bepaald ideologisch doel, ze zijn een soort heiligenverering. Een standbeeld laat zien; wat vinden sommigen mensen belangrijk. Daar is/komt nu anno 2020 verzet tegen. Veel mensen kijken tegenwoordig anders naar de ons voorgeschotelde (vaderlandse) geschiedenissen c.q. tijdgeest.

 

Wie was Abraham Kuyper? Hij is geboren in Maassluis (op de huidige dr. Kuyperkade). Volgens zijn eigen bibliografie liep hij al op driejarige leeftijd diep in gedachten verzonken, alleen van de Vliet naar de oever van ’t Scheur om daar –mijmerend over het water- theologische vraagstukken te overdenken. Deze man werd later orthodox gereformeerd dominee. Richtte in Amsterdam de Vrije Universiteit op. Richtte de Anti-Revolutionaire politieke Partij op. Was hoofdredacteur van door hem eigenhandig opgericht landelijk krant ‘De Standaard’. Werd Minister-President (1901-1905).

Hij werd bekend als de grondlegger en vormer van het bijzonder onderwijs op gereformeerde grondslag (Schoolstrijd). Kuyper werd later nog een paar maal in het buitenland gearresteerd (België en Zwitserland) en vastgezet (Brussel) wegens naaktloperij en geheel bloot op ’n hotelbalkon (Geneve) verschijnen.

[redactie] zie ook deze beschouwing op historiek.net

De dolerend-gereformeerde Abraham Kuyper verkocht als lid van de Staten-Generaal (1909) hoge Koninklijk-onderscheidingen aan ondernemers om zijn ARP-partijkas (en de portefeuille van zijn ‘katholieke’ maîtresse) te spekken, hij werd hierom later na intern onderzoek subiet uit de Tweede Kamer gezet.

Tot zo ver is het allemaal vrij normaal voor iemand die in Nederland een standbeeld krijgt zeker in Maassluis, zou ondergetekende zo zeggen. Maar het wordt gekker, want Kuyper had ook minder kanten.

Abraham Kuyper bleek een geducht hater & bestrijder van liberalen, socialisten en de vrije-vakbond. Als premier was hij de stakingsbreker van de grote landelijk spoorweg stakingen voor beter loon en arbeidsomstandigheden, hierdoor verloren toenmalig duizenden spoorwegarbeiders hun baan. Kuyper was tegen het verbod op de kinderarbeid in de Nederlandse fabrieken (Kinderwetje van de liberale minister Van Houten).

© M. Thomassen

Kuyper notoir homoseksuelen-verdelger, was ook expliciet tegen het kiesrecht voor vrouwen in Nederland, want vrouwen waren onderdanig (handelingsonbekwaam) aan de man. Nogmaals, Abraham Kuyper is de grondlegger in dit land van de schoolstrijd, de ook nu nog anno 2020 geldende schoolstrijd tussen het openbaar-regulier onderwijs en het bijzonder onderwijs. Het bijzonder onderwijs op grond van een streng-orthodox religie (o.a. binnen de Abrahamische godsdiensten als Jodendom, Christendom, Islam w.o. Salafisme), waar zeggenschap in eigen kring en met expliciet uitsluiting van anderen of anders denkenden regel is.

Dit bovenstaande valt allemaal te lezen in boeken van erkend historici (maar ook in de boeken van Abraham Kuyper zelf). Maar ‘t kan nog gekker met geboren Maassluizer ‘Abraham Kuyper’ die op driejarig leeftijd al van de Zuid-vliet naar ‘t-Scheur liep om daar zijn godsgedachten te overdenken voor de wereld.

Abraham Kuyper was immers ook de uitvinder en leider (grote roerganger) van de “Doleantie”! Dat resulteerde in samenvoeging van verschillende Nederlandse orthodox-gereformeerde kerken, waaronder in het buitenland o.a. de Nederduits-Gereformeerde Kerk. De Nederduits-Gereformeerde Kerk was de officieel Staatskerk van de apartheidsstaat “Zuid-Afrika”. Zuid-Afrika de staat en zijn kerk die tegelijk met hun staatsideologie & geloofsleer -de ‘apartheidsleer-’ op basis van een eigen door hun eigen god-gegeven recht alom propagandeerde, maar ook feitelijk ferm gestand deed (uitsluiting, apartheid, knechting, etc.).

Wat ondergetekende zeker ook aan de kaak wil stellen aan aangeschrevenen; is dat Abraham Kuyper de uitvinder is van de sterk door hem gepropagandeerde koloniale “Ethische politiek”. Het betreft hier natuurlijk de toenmalig kolonie ‘Nederlands-Indië”. Die ethische politiek hield volgens toenmalig minister-president Abraham Kuyper in; ‘ dat die koloniale onderdanen in ons Nederlands-Indië moeten worden “verheven” naar westers, christelijk model. De ‘inlanders’ moeten als kinderen worden opgevoed en beschaafd aldus ‘Abraham de geweldenaar’.

Die beschaving in Nederlands-Indië door Kuyper, kwam er onder andere door het hiervoor door hem inzetten van de lievelings-generaal van het toenmalig Prinsesje ‘Wilhelmina, generaal ‘Van Heutsz’, een Neerlands generaal die met zijn KNIL- troepen in Atjeh (dan wel elders) tienduizenden inlanders over de kling / klewang joeg onder het nationale motto;: “Wien Neerlands bloed door de aderen stroomt, van vreemde smetten vrij!” Houzee!

Moet het beeld van ruziemaker A. Kuyper nu weg uit de eerste stad aan het Scheur?

Persoonlijk ben ik tegen beeldenstormen van wie of wat dan ook, laat ik dit aan al de lezers vooropstellen. Ook ik ben tegen het verwijderen van dit Maassluis standbeeld van Abraham Kuyper aan de Goudsteen / Wagenstraat op grond van het door mij historisch boven beschrevene, alhoewel ik mij destijds sterk heb verzet in 2008 tegen de totstandkoming plus de plaatsing van dit standbeeld in Maassluis, met alle commotie overigens bij media & politie toentertijd.

Ondergetekende is echter thans sterk van mening in de hoop dat het college van Maassluis, de leden van de gemeenteraad van Maassluis c.q. de Maassluis politiek partijen deze mening zouden willen ondersteunen, om het een en ander rond dit standbeeld van de grote gereformeerde roerganger ‘Abraham Kuyper’ te willen gaan herzien. Het gaat immers om de keerzijde van de geschiedenis, een keerzijde waar we niet allemaal trots op zijn. Het is belangrijk dat je mensen (vooral de inwoners van Maassluis) daar goed over informeert, zodat zij zelf kunnen nadenken of bepalen. In veel gevallen volstaat een extra bord (plaquette) bij het standbeeld van ‘Abraham (de geweldenaar) Kuyper’, dat ook het andere verhaal vertelt.

Marcel Thomassen


 

 

 

 

 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

5 Reacties

 1. 30 november 2020 at 15:45

  vandaag een reactie door Wim Berkelaar op twitter: https://twitter.com/WimBerkelaar/status/1333408504892301316

  – Wat kreupel geschreven beschouwing in “Maassluis nu”, die wel goed doet uitkomen dat Abraham Kuyper 100 jaar na zijn dood niet alleen heldenverering maar ook ergernis oproept. De beschouwing zou “B&W én de inwoners van Maassluis tot overdenking stemmen.”

  gevolgd door reactie tweet van Pim Derks:

  “Historicus, boekenrecensent en commentator Wim Berkelaar voert serieus Marcel Thomassen, de dorpsgek van Maassluis, op als bron inzake het erfgoed van Abraham Kuyper. ”

  bron: https://twitter.com/PimDerks1978/status/1333413600707403776

  Draag me weg op een plank.

 2. Aad van der Knaap
  27 november 2020 at 12:10

  Als men zich teveel met goed of verkeerd bezig houd,gaat dit ook in ons zelf leven, dus ontwikkeld ik ’n gedrag waarin geen veroordeling plaatsvindt maar alleen juiste verhoudingen naar naar iets of iemand ,dan leeft men zonder conflict en krijgt je oorspronkelijke geluk weer de kans. Wat het standbeeld betrefd , plaatst het of ook niet ,ik indentieficeer me er niet mee. Door deze zienswijze van mij breng ik een andere hoedanigheid in de wereld, nl zonder conflict. Aad van der Knaap.

 3. Tino de Mooij
  8 november 2020 at 14:01

  Er is iets wat door de publicatie van bovenstaande auteur in mijn opinie over het hoofd gezien word, ondanks dat er zeer grote waarheden in het relaas worden weergegeven, waar ik het mee eens ben ( nu ). DE TIJDSGEEST. Achteraf weet ook ik wat ik fout gedaan heb en nu anders zou doen!!

 4. Aad Rieken
  8 november 2020 at 11:54

  “De Juiste Stand…………,

  Beeldig en/of Geweldig,
  Dat Is Mij Om Het Even.
  Het Gaat om de Kwaliteit,
  Van Het Totale Leven!”

 5. Martina van Vliet
  7 november 2020 at 12:03

  Heeft niet ieder mens een keerzijde? Gaan we nu elk standbeeld bekritiseren? Heiligenverering wordt het pas als je voor het beeld knielt. Laten we ons eens afvragen hoe de mensen over 100 jaar ons zullen gaan beoordelen.