TRANSLATE:

MAASSLUIS | Het is niet gebruikelijk om via de pers met elkaar te communiceren, maar in dit geval is het nodig omdat er namen genoemd zijn. Er is eenzijdig zonder wederhoor vooraf over de feiten in een ingezonden stuk een uitspraak gedaan door een bestuurslid van de politieke partij Forum voor Maassluis die om een reactie vraagt.

© CC Depositphoto -tintin75

© CC Depositphoto – tintin75 – ieder heeft een eigen standpunt. Verplaats je in de ander om te begrjjpen wat die ander zegt

 


Beste FvM,

Met enige verbazing hebben we kennis genomen van de ingezonden reactie van Forum voor Maassluis over onder andere het afmeren van de Slakkenvaartboot op de passantenligplek. Het is juist dat het vaartuig van de Slakkenvaart een vaste ligplek heeft aan de Groen van Prinstererkade. Maar zoals ieder ander vaartuig mag ook ons vaartuig afmeren op de passantenligplek. We houden ons ook netjes aan de regels zoals omschreven staan in het reglement Ligplaatsen Pleziervaartuigen Maassluis 2012.

Het stuit ons ook tegen de borst dat de heer Aad Rietdijk van Forum voor Maassluis de suggestie wekt alsof er een vriendendienst is bewezen door Hoofd Handhaving. Dit is pertinent niet waar. Wij verwachten van een serieuze partij als Forum voor Maassluis een juiste weergave van de werkelijkheid. Het zou Forum voor Maassluis sieren wanneer ze hun beweringen zouden rectificeren.

Met vriendelijke groet,

De Slakkenvaart

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers | Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

11 Reacties

 1. Huib Blokland
  20 mei 2018 at 09:27

  Een verschrijving, natuurlijk maar mijn insteek is duidelijk hoop ik: geen mens zit te wachten op zulk soort tenenkrommende discussies tussen twee partijen die beiden het onderste artikel uit een ver reglement uit de kan halen om hun gelijk aan te tonen. Ga lekker varen en/of je bezig houden met politiek relevante zaken.

  • Andre van Santvliet
   20 mei 2018 at 12:00

   Hou zou u het vinden wanneer u publiekelijk zou worden beschuldigd van het overtreden van de wet- en regelgeving en vriendjespolitiek, en nog wel door een politieke partij met twee zetels in de gemeenteraad ? Gewoon maar op zijn beloop laten ? Maar inderdaad, de Slakkenvaart gaat weer lekker varen. Ook vandaag weer. Fijne dag.👍

 2. Ronald van Santvliet
  19 mei 2018 at 08:52

  Lees ik nu goed, dat Thiery er nu ook al een probleem mee heeft ? lol …

  • Andre van Santvliet
   19 mei 2018 at 15:30

   Ik denk dat Baudet aan het ingrijpen is bij het Maassluise Forum. 😂

 3. Huib Blokland
  19 mei 2018 at 00:42

  Vanmiddag heb ik van het nieuw gevormde college begrepen dat ambtelijke regelgeving, uitgeven van vergunningen en meer op de helling gaat: minder ingewikkeld, ruimer, dus voor de bewoners een stuk prettiger. Ik heb uit betrouwbare bron dat dit gebeurt NAV het gezanik en gezeur tussen het Forum voor Democratie en de firma Slakkenvaart. Dus gaarne nog meer van dit soort geklooi op de vierkante centimeter, Forum, dan worden vast nog meer geestverruimende maatregelen door het nieuwe college in gang gezet.

 4. Aad Rieken
  18 mei 2018 at 21:10

  “En Pas-Sant(en)Vliet!”

 5. Ronald van Santvliet
  18 mei 2018 at 09:41

  Geacht FvM,

  Dankjewel voor jullie uitgebreide reactie. Bijzonder om te lezen dat jullie bestuurslid de heer Aad Rietdijk ons een grote rol toebedeelt aan het niet meedoen van Forza Maassluis aan jullie gemeenteraadsverkiezingen. Nog even en de heer Rietdijk gaat over vier jaar na de volgende raadsverkiezingen mogelijk beweren dat Forum voor Maassluis na een halvering van het huidige aantal raadszetels (wat niet te hopen is voor Forum) De Slakkenvaart mede de oorzaak van het teleurstellende resultaat is geweest. We vinden het dan ook een zwak argument dat de heer Rietdijk niet op onze reacties wil reageren. Maar goed. Het volgende.

  Dat het openen van de Monstersche Sluis en de Lijndraaiersbrug voor veel meer vaarverkeer op onze mooie Maassluise vlieten zal gaan zorgen zal uiteraard nog moeten blijken. Wij hopen uiteraard dat dit wel het geval zal zijn. Wij hopen met De Slakkenvaart daar ook een steentje aan bij te mogen dragen.

  Tot nu toe heeft het openen van alleen de Lijndraaiersbrug (nog) niet tot extreem meer vaarverkeer op onze vlieten geleid. De twee (maar in feite qua grote vier) passantenligplekken bij de Lijndraaiersbrug zijn dan ook tot nu toe nog nauwelijks bezet. Daarnaast schrijft u dat het in bezit nemen van de passantenligplek door De Slakkenvaart thans gedoogd wordt. Blijkbaar bent u niet bekend met de definitie van gedogen.

  In de Van Dale staat:

  ge·do·gen (gedoogde, heeft gedoogd) 1 dulden, toelaten 2 onder bep. omstandigheden toelaten wat wettelijk verboden is: drugsgebruik gedogen.

  We willen u er nogmaals op attenderen dat wij met De Slakkenvaart geen enkele wet of regel overtreden. Van gedogen kan hier dus ons inziens ook geen sprake zijn. Ook stelt u gedogen gelijk aan een vriendendienst. Nou, in dat geval hebben de handhavers van de wet er een hoop vrienden in de coffeeshopwereld bij.

  Vervolgens komt u met twee artikelen uit het Reglement Ligplaatsen. Het eerste artikel 10.7 Afmeerregels is niet specifiek van toepassing op de passantenligplek. Het is namelijk toegestaan dat vaartuigen met een vaste ligplek ook op de passantenplek mogen afmeren.

  Verbaasd zijn we ook over het door u vermelden van artikel 9. U meldt :

  – Artikel 9 – Passanten

  Aanlegplaatsen voor passanten zijn openbaar en zijn bestemd voor het tijdelijk afmeren van pleziervaartuigen. Dit is in beginsel van 8.00 ’s-Morgens tot 20.00 ’s-Avonds. De voorschriften zijn van toepassing m.u.v. sticker en registratienummer.

  Of u bewust of onbewust bepaalde woorden weglaat uit dit artikel laten we in het midden. Maar dit is wat er werkelijk staat :

  Artikel 9 passanten

  Aanlegplaatsen voor passanten zijn openbaar en zijn bestemd voor het tijdelijk afmeren van pleziervaartuigen. Dit is in beginsel voor een periode van 08.00 uur ‘s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds. Het overnachten op vaartuigen is zonder ontheffing niet toegestaan. De ontheffing moet worden aangevraagd bij de havenmeester. De voorschriften voor een ligplaatsvergunning zijn van toepassing m.u.v. de eis van sticker en registratienummer.

  Uit dit artikel blijkt inderdaad niet of hier 24/7 mag worden afgemeerd. Maar er staat ook niet dat het niet mag. Wel dat de voorschriften voor een ligplaatsvergunning op de passantenligplaats van toepassing zijn m.u.v. de eis van sticker en registratienummer. Overigens hebben wij al jaren geleden toen wij met dit initiatief voor De Slakkenvaart kwamen in goed overleg met Hoofd Handhaving besproken – en afgesproken – dat wij prudent zouden omgaan met het afmeren van ons vaartuig op de passantenligplek. Dit zullen wij dan ook blijven doen. Uiteraard zoals gebruikelijk door ons in goed overleg met de Havenmeester cq. Hoofd Handhaving. Ook wanneer mocht blijken dat er een enorme toename van het vaarverkeer zal zijn.

  Op uw uitnodiging om bij Kevin een keer de lucht te klaren gaan we graag in. Op deze wijze hopen wij ook samen met u een steentje te kunnen bijdragen aan een mooi ‘Samen Maasluis’.

  Met vriendelijke groet

  De broeders van De Slakkenvaart

 6. 17 mei 2018 at 20:18

  Hierbij de reactie van Forum voor Maassluis op uw vraag

  Jammer dat abusievelijk de naam van de heer Rietdijk, de secretaris van onze partij, onder het artikel van FvM is gekomen. Dit is veroorzaakt doordat hij het artikel naar maassluis.nu heeft gestuurd. Wij hebben daar notie van genomen en staan als bestuur natuurlijk volledig achter dit artikel maar omdat hij daar persoonlijk op wordt aangesproken willen wij daarom onderstaand een persoonlijke en partijreactie geven en wel als volgt:

  Geachte heer R. van Santvliet,

  Zoals reeds op Facebook vermeld weiger ik – in tegenstelling tot de heer Fernandez – om met u of uw broer via Facebook of andere media in discussie te gaan. Dat dit mede de reden was dat mevr. Scheurwater met haar partij Forza – vanwege het als maar opnieuw aanmaken van verkiezingslijsten – niet aan de gemeenteraadsverkiezingen mee kon doen betreur ik nog steeds omdat naar mijn mening hiermee een deel van onze Maassluise bevolking te kort is gedaan.

  Dit en nog wat andere gebeurtenissen rondom deze rel hebben mij dit doen besluiten
  .
  Was getekend, Aad Rietdijk

  Forum voor Maassluis is voor het creëren van meer mogelijkheden voor toerisme in Maassluis. Wij hebben vandaag kennis kunnen maken met het nieuwe blad van Ervaarmaassluis, een initiatief wat wij van harte ondersteunen en wij wilden graag dat wij al zover zouden zijn als daarin beweerd wordt. Er zijn echter wat kanttekeningen die wij in ons artikel ook hebben vernoemd, u kunt deze op deze site lezen.

  Het toenemende toerisme vraagt daarbij zonder twijfel offers van mensen. Het openen van de Monstersche Sluis en de Lijndraaiersbrug zullen voor meer verkeer op de vlieten gaan zorgen. Hierbij zijn de passantenplaatsen – vooral voor wachtende jachten van brug of sluis – van cruciaal belang.

  Eén van deze passantenplaatsen wordt echter bijna continu – dus 24/7 – in bezit genomen door de Slakkenvaart en daar hebben wij een opmerking over gemaakt. Dat dit tot op heden gedoogd is noemen wij in goed Nederlands een vriendendienst en daar is niks mis mee maar dat schijnt men erg te vinden; het zij zo.

  Dat een passantenplaats net als door de firma Warbout gebruikt kan worden als op- en afstapplaats voor toeristen hebben wij totaal geen moeite mee. Het moet echter geen vaste ligplaats worden zoals nu gebeurt omdat daarbij het opkomende toerisme geen dienst mee wordt bewezen.

  Dat de Slakkenvaart bestaat is een rijkdom voor Maassluis, wij hebben ook waardering voor initiatieven als de Rotterdam Pas, Stads promotie, enz. maar daar gaat dit verhaal totaal niet over.

  Eenieder die ons artikel heel goed leest begrijpt dit ook maar tot onze spijt maken de broeders er nogal een explosieve sfeer van maar verwijzen nu in dit artikel naar het Reglement Ligplaatsen Pleziervaartuigen Maassluis 2012.

  Wij verwijzen dan ook maar gelijk naar het artikel wat volgens ons hier van toepassing is en dat luidt:

  – Artikel 10.7 – Afmeerregels

  Het is de vergunninghouder niet toegestaan elders in de Noordvliet of Zuidvliet een andere ligplaats in te nemen dan die hem is toegewezen, anders dan in nauw overleg met de havenmeester.

  De ligplaats toegezegd aan de Slakkenvaart ligt onzes inziens aan de Groen van Prinstererkade.

  De heren van Santvliet verwijzen naar Artikel 9 en deze luidt:

  – Artikel 9 – Passanten

  Aanlegplaatsen voor passanten zijn openbaar en zijn bestemd voor het tijdelijk afmeren van pleziervaartuigen. Dit is in beginsel van 8.00 ’s-Morgens tot 20.00 ’s-Avonds. De voorschriften zijn van toepassing m.u.v. sticker en registratienummer.

  De alinea over de sticker is hier niet voor niks toegevoegd en dit artikel voorziet dus ook niet in een 24/7 bezetting van de plaats, zoals tot nu toe gedoogd.

  Wij nemen aan de heren van de juiste uitleg te hebben voorzien maar hebben nog een laatste opmerking. U heeft ons uitgenodigd om een keer met de Slakkenvaart mee te komen varen maar wij willen het hierbij graag omdraaien. Wij nodigen u gaarne uit om, wanneer iets nog niet duidelijk is, samen te komen bij Kevin om daarover dan ook de lucht te klaren.

  Met vriendelijke groet

  Bestuur Forum voor Maassluis

 7. Ronald Slakkenr
  17 mei 2018 at 14:52

  Dank u wel, dit voor de Slakkenvaart te hebben geplaatst ..dit siert Maassluis.Nu.

 8. Louwrens
  17 mei 2018 at 13:56

  Ooh oh oh, Forum van Maassluis wat laten jullie je kennen zeg.

 9. 17 mei 2018 at 13:33

  Ook de rol van Vlietland (jachthaven) wordt onjuist weergegeven. Typisch geval van klok en klepel.