Na ons de zondvloed

MAASSLUIS |  “Après nous le déluge” (Na ons de zondvloed). Dat zei de Franse Zonnekoning Lodewijk de Veertiende al enkele honderden jaren geleden. De geschiedenis herhaalt zich, alleen is de Zonnekoning er niet meer, maar hij heeft waarschijnlijk wel honderden zielsverwanten in de regio. Immers, een groot deel van de bevolking van Maassluis en Vlaardingen maalt er kennelijk niet om dat hun huizen op termijn min of meer dezelfde verschijnselen zullen gaan vertonen dan die van hun landgenoten in Groningen.

In al hun wijsheid hebben de gemeentelijke autoriteiten besloten dat de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij), een volle dochter van Shell, naar gas mag boren in de omgeving van Maassluis, Maasland en Vlaardingen. Daarbij is ingecalculeerd dat de bodem van de steden ongeveer 2 centimeter zal dalen. Voor het comité dat zich tegen deze snode plannen verzet was die calculatie geen verrassing. Immers, we wonen met zijn allen op veengronden en de bodem daalt ook zonder boringen steeds een paar centimeter, zodat we regelmatig zand onder onze stoepen moeten strooien om die op niveau te houden. In geval van boringen komen daar dus nog eens centimeters bij.

Die geschatte daling is echter bovendien uit de hoed van een slechte goochelaar gekomen, want vrijwel niemand kan dat getal wetenschappelijk onderbouwen.

In Groningen en omstreken hebben de wetenschappers zich ook lelijk verrekend, zodat de bevolking daar nu met de spreekwoordelijke gebakken peren zit. Minister Wiebes heeft het afgelopen week nog geringschattend over ‘een bevinkje’ gehad . Deze verspreking toont aan dat de man hoegenaamd geen gevoel heeft voor de rampzalige en angstige situatie waarin de Groningers zich bevinden. De financiële gevolgen zijn minstens zo ellendig want vrijwel niemand wil meer in Groningen een huis kopen. De schade door scheuren in de huizen is dermate groot dat alleen de overheid die kan vergoeden Die overheid heeft daarbij het nationale record laksheid gebroken, waardoor het maar afwachten wordt wanneer de Groningers weer veilig kunnen wonen.

Gelukkig zijn er Maassluise en Vlaardingse particulieren die in overdrachtelijke zin de zondvloed van ellende zien aankomen. Zij hebben zich aaneengesloten. Ook zijn er politieke partijen die verder kijken dan de eerstvolgende verkiezingen. Zij hebben steun gegeven aan de initiatieven om de diverse gemeenteraden ervan te overtuigen dat grondboringen in de regio niet goed zijn voor het welzijn en welbevinden van de bevolking.

Afgelopen zaterdag was er een bescheiden vorm van protest, eigenlijk meer een schreeuw om aandacht, bij de winningslocatie van de NAM gelegen op het bedrijventerrein Coldenhove. Delegaties van Groen Links, van de Christen Unie, van Forum voor Maassluis, van de Verto-bewonerscommissie en enkele wakkere particulieren hebben daar onder het oog van door de NAM extra opgeroepen bewaking de aandacht op het probleem gevestigd.

© Munch

© Munch – De Schreeuw

Als de plannen nu geen halt worden toegeroepen, zit de volgende generatie met praktisch niet op te lossen problemen, die helemaal niet hoeven te ontstaan. Hou op met die ongebreidelde zucht naar fossiele brandstoffen en richt je op andere inventieve vormen van energievoorziening. Er wordt hard gestudeerd hoe we die voorziening op peil kunnen houden en de mogelijkheden zijn er. Denk in dit verband bijvoorbeeld maar eens aan waterstof, een energiebron die tot op heden nauwelijks in beeld komt.

“Après nous le déluge” dat moeten we niet willen! Wordt wakker.

Nico Ouwehand

 


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

2 Reacties

 1. Bea Scheurwater
  27 mei 2019 at 16:13

  NO comment

 2. adrihuisman
  27 mei 2019 at 16:12

  Mooi geschreven stuk over dit belangrijke onderwerp. Eén opmerking moet ik wel kwijt. Het draagvlak onder de bevolking van Maassluis, Vlaardingen, Westland en Midden Delfland tegen de gasboringen kunt u niet afwegen tegen het handjevol aanwezigen afgelopen zaterdag.
  Mijn partner en ik hebben net als vele particulieren, verenigingen, organisaties en politieke partijen én de Gemeentes Westland en Midden Delfland een zienswijze ingediend tegen de plannen, en zouden zéker naar de manifestatie gegaan zijn, we hebben zelfs ons weekje vakantie ervoor uitgesteld.
  Er was een grote manifestatie gepland, maar die moest worden afgeblazen omdat de vergunning ruim één dag tevoren werd ingetrokken met als reden dat men de ingehuurde verkeersbegeleiders niet voldoende gecertificeerd vond. De actie doorzetten zou dus illegaal zijn en daarom geen optie.
  De organisatoren hebben alles in het werk gesteld om iedereen die zou komen hierover te informeren en er is een groep mensen uit Vlaardingen naar de locatie gegaan om de mensen op te vangen die het bericht over de afgelasting niet hebben gezien. Net zoals velen hoop ik op een vervolg.